Tarybos nario tribūna

10305518_447906122028614_8764965107505309724_n

Pokalbis su miesto tarybos nariu, kontrolės komiteto pirmininku Jurgiu Krasnicku.

1. Jūs buvęs miesto meras. Gal galite palyginti savo vadovavimo stilių su dabartinio mero?
Aš elgiausi kaip Čiapajevas – su šūkiu „ Mano komanda paskui mane“. O dabartinis meras vadovauja kaip Napoleonas – atsargiai iš atstumo stebi.

2. Koks Jūsų požiūris į naujos sudėties Tarybos darbą?
Esu nustebintas ir nesuprantu kaip taryba, kuri formuoja savivaldybės veiklos strategiją, iki šiol dirba be strateginio plano. Manau jau iš šio fakto aiškus mano požiūris. O meras ir jo komanda dar tebegyvena rinkimų dvasia.

3. Gal galite konkretizuoti opozicijos kuriai vadovaujate veiklos gaires?
Kadangi opozicija negali įgyvendinti savo rinkiminių pažadų (ši garbė ir pareiga tenka pozicijai), tai opozicijos pareiga akylai stebėti, kad pozicija, kuria pasitikėjo rinkėjai, realizuotų savo pažadus. O jeigu pažadai nevykdomi, informuoti miesto gyventojus.

4. Opozicijoje yra 4 socialdemokratai ir visi turi postus miesto Taryboje. Ar nemanote, kad taip yra nuskriaustos kitos frakcijos?

Nemanome, kad būdami opozicijoje ir neturėdami daugumos, kaip nors galėtume nuskriausti kitas frakcijas. Tai neįmanoma. Mūsų turimi postai leidžia tik stebėti ir konstatuoti. Visi postai, lemiantys sprendimų įgyvendinimus, priklauso pozicijai.

5. Jūs esate miesto tarybos kontrolės komiteto pirmininkas. Trumpai apibūdinkite komiteto veiklos uždavinius.
Komiteto pavadinimas pilnai nusako veiklą. O 2016 m. komiteto veiklos programa bus pateikta tvirtinti tarybai artimiausio posėdžio metu. Programa pristatyta komitetuose. Komitetai jai pritarė.

6. Kokie Jūsų, kaip miesto Tarybos nario, darbai numatyti šiems metams?
Apie šių metų darbus kalbėti dar anksti. Kadangi realiai ką nuveikė kiekvienas tarybos narys, tame tarpe ir aš, matosi metų gale. Nemėgstu pažadukų, todėl tvirtai galiu pažadėti tik vieną, kad sąžiningai dirbsiu miesto ir jo gyventojų labui.