Kada tarybos narys sako tiesą, o kada meluoja ?

20180909_110503

Jeigu žurnalistai nori išgirsti kokią nors nesąmonę apie savivaldybės darbą,  tai kreipiasi į N.Cesiulį. Žmogus tiek pripliurpia, kad net pats užmiršta kada, kam ir ką yra prišnekėjęs. Miesto tarybos perversmininkai savo spalio 12 dienos (įsidėmėkit tai penktadienis – paskutinė darbo diena prieš tarybos posėdį) pasiūlymuose dėl biudžeto rašė, cituojam : „29.02.06.01 – Remontuoti ir modernizuoti savivaldybės administracinį pastatą – neskirti 40 000 eurų“. Tam turėjo pritarti ir N.Cesiulis. Spalio 13 dieną  (tai šeštadienis) viename Alytaus leidinyje tas pats N.Cesiulis jau rašo , cituojam : „ … rajono savivaldybė atsinaujino pastatą, o mes įrengsim laikrodį ant senos rotušės“.  Vadinasi, vieną dieną N.Cesiulis prieštarauja pinigų skyrimui rotušės remontui, kitą diena jis jau priekaištauja, kad rotušė yra apleista ir negražiai atrodo.  Akivaizdu, greičiausiai,  tarybos nariui atmintis šlubuoja, žmogus nepamena, ką kalbėjo vos vienos paros laikotarpyje. Bet ne – tai ne „skylė atmintyje“,  tiesiog žmogus  kažkurioje situacijoje   meluoja  siekdamas savo asmeninių tikslų. Po šio, eilinio, N.Cesiulio melo demaskavimo , greičiausiai tarybos narys bandys pasakyti, kad po pasiūlymais dėl biudžeto nėra jo parašo. Taip, pasiūlymus socialdemokratų frakcijos vardu pasirašė frakcijos lyderis, o tai reiškia, kad N.Cesiulis tam pritarė. Socialdemokratai, būkite budrūs dėl minimo tarybos nario dar ne kartą turėsite aiškintis  visuomenei, kad tai tik jo kalbos, o  ne visų Alytaus socialdemokratų nuomonė.

 

Alytaus laikas“

Nuotrauka Jūratės Marčiulaitienės