Pokyčiai miesto administracijoje

images

  Savivaldybės tarybai patvirtinus pakeistą savivaldybės administracijos struktūrą, joje bus 22 skyriai bei 180 darbuotojų.
Statybos skyrius steigiamas (atkuriamas) siekiant tikslo, kad vienas skyrius organizuotų visų savivaldybės objektų projektavimą, statybą ir priežiūrą nuo projektavimo užduoties rengimo iki objekto užbaigimo. Šiuo metu minėtas funkcijas vykdo Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos, Investicinių projektų ir Miesto ūkio skyriai. Į Statybos skyrių bus perkelti 8 statybos specialistai iš minėtų padalinių.
Naujas Viešosios tvarkos skyrius kontroliuos, kaip laikomasi miesto tvarkymo ir švaros, reklamos įrengimo, prekybos viešosiose vietose, kasinėjimo (žemės) darbų, triukšmo prevencijos taisyklių; prižiūrės, kaip vykdomi kiti teisės aktai, reglamentuojantys viešąją tvarką; surašys administracinių teisės pažeidimų protokolus ir taikys administracinio poveikio priemones; priims nutarimus administracinių teisės pažeidimų bylose ir atliks nutarimų skirti administracines nuobaudas vykdymo kontrolę. Taip pat skyrius vykdys giminingas civilinės saugos bei mobilizacijos funkcijas. Į skyrių bus perkelti 3 specialistai iš Miesto ūkio skyriaus bei įsteigtos 2 naujos pareigybės. Be šių, dar bus įsteigta po vieną pareigybę Viešųjų pirkimų bei Turto valdymo ir verslo skyriuose.
Steigiamos pareigybės laikytinos investicija ir turėtų atsipirkti: viešųjų pirkimų specialistas reikalingas, kad apklausiama daugiau tiekėjų vykdant mažos vertės pirkimus, taip siekiant išvengti galimų tiekėjų susitarimų ir sumažinti pirkimų kainą. Verslo specialisto užduotis bus aktyviai ieškoti ir pritraukti investuotojus, kursiančius verslus ir darbo vietas Alytuje.

 Viešosios tvarkos skyrius perims ir mieste įrengtų kamerų stebėjimą: dabar šį darbą atlieka 3 išorinės firmos darbuotojai, o nuo vasario 1 d. — esami savivaldybės budėtojai ir 1 naujai priimtas   Viešosios tvarkos skyriaus darbuotojas, tokiu būdu savivaldybė sutaupys apie 15 tūkstančių eurų per metus.

Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius
Vytautas Jastremskas