„Aktyvių tėvų sambūris“ už pažangą ir inovacijas mokykloje

P1100622 (2)

Vasario 24 d. įvyko Alytaus „Volungės“ pagrindinės mokyklos „Aktyvių tėvų sambūrio“ susirinkimas. Džiugu, kad mokinių tėvai vis aktyviau įsijungia į mokyklos gyvenimą, dalyvauja įvairiose mokyklos veiklose. „Aktyvių tėvų sambūrio“ tikslas – konstruktyvus dialogas tarp mokinių tėvų ir mokyklos, padedantis gerinti ugdymo kokybę ir praturtinti mokyklos kultūrinį gyvenimą.
Mokyklos aktualijas, teigiamus pokyčius ir perspektyvas pristatęs direktorius Feliksas Džiautas pakvietė tėvus padiskutuoti apie mokyklos problemas, paprašė išsakyti savo nuomonę apie šiuo metu Lietuvoje vykstantį mokytojų streiką bei mokyklos perspektyvas tapti progimnazija. Tėvai pasidžiaugė gražėjančia ir modernėjančia mokyklos aplinka, pritarė mokyklos tvarkos pakeitimams –sustiprinto mokytojų budėjimo, mokinių išėjimo iš mokyklos ir jos teritorijos pertraukų metu ribojimo. Išklausyta tėvų nuomonė apie efektyvesnį viešųjų mokyklos erdvių pritaikymą mokinių poilsiui pertraukų metu bei popamokinėje veikloje. Tėvų nuomone, mokykla turėtų griežtinti mokyklinės uniformos dėvėjimo tvarką, įvesti mokyklinę uniformą ir 1–4 klasių mokiniams. Tėveliai akcentavo mokyklinės uniformos patogumą, estetiką bei teigiamo mokyklos įvaizdžio kūrimą. P1100619 (2)
Aptartos tėvų švietimo ir tėvų įtraukimo į mokinių švietimą galimybės. Sambūryje dalyvaujantys mokinių tėvai, turintys teisinį išsilavinimą ir tinkamas kompetencijas, kovo mėnesį 8–10 klasių mokiniams ir jų tėvams skaitys paskaitas „Tėvų ir vaikų atsakomybė už viešosios tvarkos pažeidimus“. Tėveliai pritarė mūsų pasiūlymui stiprinti bendruomeniškumą ir aktyviau įsijungti į mokyklos visuomeninę veiklą. Jau kovo mėnesio 6 d. bus surengtas sportinis renginys „Šeimų estafetės“ 5 klasių mokiniams ir jų tėveliams, vėliau į sportines varžybas pakviesime ir kitų klasių mokinių tėvus.
Susirinkimo metu išrinktas naujas tėvų veiklos mokykloje koordinacinis komitetas: Vilija Gudelevičienė, Gitana Urbelionienė ir Eugenijus Vidauskas.
Tikimės, kad į „Aktyvių tėvų sambūrio“ veiklą įsijungs ir daugiau tėvelių, nes tik visų mūsų bendromis pastangomis kuriama moderni, saugi ir kūrybiškumą skatinanti ugdymo aplinka.

Rūta Daniškevičienė, „Volungės“ pagrindinės mokyklos neformaliojo švietimo ir pagalbos vaikui skyriaus vedėja.