Alytaus socdemai kryžkelėje

 

60Tiesiog vos ne atsitiktinai suėję į krūvą socdemai ir N. Cesiulis dabar sprendžia iškilusią dialemą : mesti iš partijos N. Cesiulį ar nemesti ir jei mesti tai kada. Tai, kad N. Cesiulis  socdemams įsipyko – jokia paslaptis, apie tai atvirai kalba patys socdemai. Tačiau dabar, išmetus iš pareigų administracijos direktorių , socdemams tenka spręsti ką įpiršti N.Cesiuliui į bendradarbius. Jei dabar N.Cesiulis būtų išmestas iš partijos, tai jis gali užsispirti ir neteikti tarybai  socdemų teikiamo kandidato. Jei N.Cesiulis sutiks su socdemų teikimu, tai jie atsilygindami gali ir nebemesti  iš partijos. Aišku neilgam, nes N. Cesiulis kaip žaidė pats už save, taip greičiausiai ir žais.  Pasidairius po Alytaus socdemų „darželį“, surasti tinkamą kandidatą iš partijos narių praktiškai neįmanoma. Tie, kurie veržiasi į priekines gretas arba teisti, arba nekokios reputacijos. Tie, kurie išmintingesni netrykšta noru aukotis miestui. Pagal socdemų mentalitetą jie kandidato į administracijos direktorius ieškos tik tarp partijos narių. Į kampą įspraustas ne tik N.Cesiulis, bet į kampą įsprausti ir Alytaus socdemai. Belieka tikėtis, kad blogiau jau nebus.

„Alytaus laikas“