Alytuje nustatyti daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalūs techninės priežiūros tarifai

Gyvenamieji namai (AMS VURS nuotr.)2018 m. gegužės mėnesį Lietuvoje pasikeitus daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros tarifo apskaičiavimo metodikai, ketvirtadienį Alytaus miesto savivaldybės taryba priėmė sprendimą, kuris nustato naujus Alytaus miesto daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalius techninės priežiūros tarifus.

                      Patvirtintais maksimaliais tarifais turi vadovautis Alytaus miesto daugiabučių gyvenamųjų namų techninę priežiūrą vykdantys savivaldybės paskirti bendrojo naudojimo objektų administratoriai. Mokestis už daugiabučių namų techninį aptarnavimą bus skaičiuojamas atsižvelgiant į namo naudingą plotą ir namo ypatumus.

                      Daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros tarifai taikomi apskaičiuojant atlygį už statybos techniniame reglamente „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ nurodytus darbus:

  • nuolatinius namo būklės stebėjimus;
  • periodines (sezonines) namo apžiūras;
  • nuolatinių stebėjimų ir apžiūrų dokumentų rengimą, pildymą ir saugojimą.

Susipažinkite su Alytaus miesto daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalūs techninės priežiūros tarifais:

Eil. Nr. Suminis namo butų ir kitų patalpų naudingasis plotas, m2 Maksimalus tarifas, Eur/m2/mėn.,

be PVM

PVM Maksimalus tarifas, Eur/m2/mėn.,

su PVM

1. Iki 1 000 0,011 9 0,002 5 0,014 4
2. 1 001–2 000 0,014 0 0,002 9 0,016 9
3. 2 001–5 000 0,016 1 0,003 4 0,019 5
4. Daugiau kaip 5 000 0,016 8 0,003 5 0,020 3

Maksimalūs tarifai didinami arba mažinami pagal namo techninės priežiūros ypatumus atitinkamais koeficientais:

Eil.

Nr.

Namo ypatumai Koeficientas ky

 

1. Namai, kuriuose neįrengta bendroji geriamojo vandens tiekimo inžinerinė sistema 0,97
2. Namai, kuriuose neįrengta bendroji nuotekų šalinimo inžinerinė sistema 0,97
3. Namai, kuriuose neįrengta bendroji elektros inžinerinė sistema 0,98
4. Namai, kuriuose nėra bendrojo naudojimo patalpų 0,98
5. Namai be išskirtinių techninės priežiūros ypatumų 1,00
6. Namai, kuriuose įrengta bendroji saugos ir ryšių sistema 1,01
7. Namai, kurių stogas – šlaitinis 1,15
8. Bendrabučio tipo namai 1,15

Viešųjų ir užsienio ryšių skyriaus informacija