Atliekų tvarkymo projektams 2021-2023 m. bus skirta arti 3,7 mln. eurų paramos

 

kont.jpg

Patikslinus Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos lėšų naudojimo 2021 m. priemonių planą, 2021-2023 m. naujiems atliekų sektoriaus projektams finansuoti iš šios programos bus skirta apie 3,7 mln. eurų.

1,6 mln. eurų numatyta individualiems antrinių žaliavų surinkimo konteineriams įsigyti, 850 tūkst. eurų – namų ūkiuose susidariusioms asbesto atliekoms tvarkyti, 800 tūkst. eurų – regioninių ir savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planų projektams rengti, 440 tūkst. eurų – bešeimininkėms naudotoms padangoms tvarkyti.

Visa informacija apie priemones, planuojamus kvietimus teikti paraiškas paramai ir sudaryti sutartis bus skelbiama Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) interneto svetainėje.

AM info.