Baigtas įgyvendinti Alytaus muzikos mokyklos pastato modernizavimo ir ugdymo aplinkos gerinimo projektas

 

dekoratyvinis pav.

2018 m. sausio 19 d. VĮ Centrinė projektų valdymo agentūra su Alytaus miesto savivaldybės administracija pasirašė paramos sutartį, kuria projektui skirtas finansavimas pagal ES fondų investicijų veiksmų programos 09.1.3-CPVA-R-725 priemonę „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“.

Projektą įgyvendino du partneriai: Alytaus miesto savivaldybės administracija (projekto vykdytojas) ir Alytaus muzikos mokykla (projekto partneris).
Projekto tikslas – užtikrinti neformaliojo vaikų švietimo teikiamų paslaugų kokybę bei plėtrą Alytaus mieste.
Projekto metu buvo suremontuota dalį mokyklos patalpų, atnaujinta šildymo sistema, elektros apšvietimas, elektroniniai ryšiai, vidaus vandentiekis ir nuotekos, įsigyta  kompiuterinė įranga, baldai, pianinai ir akordeonas.
Sutvarkius infrastruktūrą buvo pagerintos bei išplėstos neformaliojo švietimo veiklos rūšys. Bus vykdomos papildomos, neformaliojo vaikų švietimo veiklos rūšys: etnokultūrinis ugdymas (dainavimas, solfedis, šokamieji žaidimai, ritmika, kanklės) ir muzikinis teatras (sceninis judesys, choras, šokis, vaidyba).
Bendras projekto biudžetas 337 771,00 Eur. 85 % sudaro Europos regioninės plėtros fondo lėšos, likusi dalis – Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos.

Finansų ir investicijų skyriaus informacija