Bus vykdomas nuolatinis eglių sveikatingumo būklės stebėjimas

P7hn9A6jLgSXPastaruosius keletą metų šalies miškuose pastebimai padaugėjo džiūstančių eglynų. Medynai džiūsta dėl besikeičiančių klimatinių sąlygų. Eglynams augti Lietuvoje sąlygos tampa nepalankios dėl šiltėjančių orų, dažnėjančių sausringų, kaitrių periodų ir gausėjančios žievėgraužio tipografo populiacijos. Pavasarį, vasarą vyraujant šiltiems ar net karštiems, sausiems orams, eglių augimas sulėtėja ar visai sustoja ir jos nebesugeba apsiginti nuo kenkėjų.

Valstybinės miškų tarnybos Miško sanitarinės apsaugos skyriaus specialistai siekdami geriau įvertinti šalies eglynų būklę ir pažeidimus juose, šių metų pavasarį visoje šalies teritorijoje atrinko 22 eglynus, kuriuose bus nuolat vykdomas eglių sveikatingumo būklės stebėjimas. Kiekviename eglyne atrinkta ir pažymėta po 50 eglių ir įvertina jų sveikatingumo būklė. Siekiant nustatyti kaip per vegetacijos sezoną pakinta eglių būklė, rugsėjo ar spalio mėnesį ji bus vertinama pakartotinai. Norint sumažinti galimą ūkinės veiklos įtaką eglynams stengtasi parinkti medynus, kur griežtai ribojama ūkinė veikla (II gr. miškuose).

Medžių būklė labai priklauso nuo klimatinių sąlygų, todėl siekiant nustatyti, kokią įtaką eglių augimui daro karšti, sausringi orai, penkiuose eglynuose ant trijų eglių kamienų buvo pritaisyti specialūs prietaisai – dendrometrai, kurie matuoja medžių prieaugį į skersmenį ir oro temperatūrą.

Planuojant ir vykdant žievėgraužio tipografo daromos žalos eglynams mažinančias priemones, svarbu sekti ne tik žievėgraužio tipografo populiacijos kitimą ir jos dydį, bet ir pačių eglynų sveikatingumo būklę: kuo daugiau apsilpusių eglių miške, tuo daugiau jų gali apnikti ir jose daugintis žievėgraužis tipografas.

Miško lankytojai, kurie miške pamatysite tokius prietaisus ant medžių, labai prašomi jų neliesti, kad nebūtų sugadinti ar nepadarytų neigiamos įtakos surenkamų duomenų tikslumui.

Valstybinės miškų tarnybos informacija