Daugiau galimybių savanoriauti – daugiau stojančių pasinaudoja galimybe gauti papildomą balą už savanorystę

jrd

Kartu su stojimo į aukštąsias mokyklas II etapu pasibaigė ir programos „Jaunimo savanoriška tarnyba“ (JST) pirmasis ciklas. Nuo 2018 m. gruodžio mėnesio JST programoje sudalyvavo 254 jauni žmonės, kurių daugumą sudarė abiturientai ir vienuoliktokai. 132 savanoriams, sėkmingai įgyvendinusiems planuotą JST, išduoti pažymėjimai, pripažįstantys savanorio įgytas kompetencijas bei suteikiantys galimybę gauti 0,25 balo skaičiuojant stojamąjį balą į pirmosios pakopos vientisąsias studijas. Net 111 savanorių iš trijų skirtingų programų gavo papildomą balą stojant, tai yra beveik dvigubai daugiau nei 2018 m. 89 iš jų buvo atlikę JST, 12 dalyvavę projekte „Atrask save“. Dar 10 jaunų žmonių papildomą balo dalį gavo už tarptautinę savanorišką veiklą – dalyvavimą „Europos solidarumo korpuso“ programos projekte užsienyje ilgiau nei 3 mėnesius.

Jaunimo savanoriška tarnyba vyko 21 savivaldybėje, 60-yje priimančių organizacijų. Daugiausia jaunuolių veiklą vykdė organizacijose dirbančiose su vaikais ir jaunimu, sveikatos priežiūros įstaigose, kultūros ir meno organizacijose, regioniniuose parkuose ar prevencinėse programose. Visą JST laikotarpį individualiai ar grupėje savanoriai buvo lydimi mentorių – jaunimo neformalaus ugdymo specialistų savanorišką veiklą organizuojančiose organizacijose, kurie struktūruotu procesu metodiškai skatino savanorius apmąstyti savo patirtis ir padėjo savanoriams atpažinti bei tobulinti visą gyvenimą ugdomus gebėjimus, tokius kaip mokymasis mokytis, socialiniai ir pilietiniai, kultūrinio sąmoningumo ir raiškos, skaitmeninio raštingumo ar iniciatyvumo gebėjimai bei gebėjimai mokslo ir technologijų srityje. Gebėjimų pažangą mentoriai kartu su savanoriais fiksuoja skaitmeniniais ženkliukais, kurie JST pabaigoje matomi pažymėjime.

Užbaigus pirmąjį JST etapą atliekama JST savanorių apklausa. JST savanoriai teigia, jog rekomenduotų atlikti tarnybą, tai buvo svarbi asmenybę formuojanti patirtis, leidusi pamatuoti realias galimybes: „Atsirado suvokimas jog iki nuostabaus rezultato reikia daug dirbti. Pradėjau labiau vertinti kitų laiką bei jų pagalbą.“ (S4) O kai kuriems atvėrė visai naujas veiklos galimybes „Tapau žymiai drąsesnė, priimu įvairius iššūkius, pradėjau organizuoti įvairius renginius, būti savanorių bendruomenės narė. Labiausiai dėkinga savanorystei, nes atvėrė kelią į socialinių projektų kūrimą ir norą pakeisti ar pagerinti žmonių gyvenimus.“ (S8).

Savanoriai sutaria, kad didelę reikšmę tarnybos sėkmei turi kuratorius(ė), kitų savanorių palaikymas ir mentoriaus paskatinimas. Programa traukia jaunuolius stojamojo balo galimybe, tačiau atsiliepimuose atsispindi turtinga patirtis ir išmokimai, kaip esminė nauda. Programos metu savanoriai taip pat susiduria su nemažai iššūkių – konfliktinės situacijos, didelis krūvis ir laiko planavimas: „Sunkiausia buvo žiemos metu, kai buvo daug atsiskaitymų ir turėjau atlikti pakankamai daug laiko atimantį darbą, nespėjau jo atlikti laiku, bet pasišnekėjus su kuratore ir jos pagalba viską išsiaiškinau […]“ (S8) Laiko galimybės itin svarbus aspektas įvertinant savo galimybes įsitraukti į programą, 17 % jaunuolių JST nutraukė anksčiau nei planuota.

JST programa yra ilgalaikė programa skatinanti jaunuolius išbandyti naujas veiklas, susidurti su gyvenimiškais iššūkiais bei ugdytis bendrąsias kompetencijas. Jaunuoliai, kurie sėkmingai įveikia visus iššūkius, reguliariai dalyvauja savanorių grupės ar individualiuose susitikimuose su mentoriumi, gali gauti pažymėjimą patvirtinantį įgytas kompetencijas, vykdytas veiklas ir suteikiantį teisę į stojamąjį balą.

Primename, jog 0,25 stojamojo balo suteikia tik sėkmingai įgyvendinta viena iš programų:

– 3 ir daugiau mėnesių tarptautinė savanoriška veikla pagal programas „Erasmus+“ ir „Europos solidarumo korpusas“;

– 3 ir daugiau mėnesių savanorystė projekte „Atrask save“;

– 6 ir daugiau mėnesių po 40 val./ mėn. trukmės Jaunimo savanoriška tarnyba;

Daugiau informacijos ieškokite Jaunimo reikalų departamento ar Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo tinklalapiuose.

 JRD informacija