DĖJAU****** ANT ALYTAUS (Alegorinė satyra)

40432646_915666351961534_2680638318072299520_n

Po varžybų.

Česiaus karvašūdžių rinkimo ir mėtymo komandos rūbinėje po prapiltų varžybų mėšlinos nuotaikos.
– Sakiau per anksti padarėme keitimą,- pirmasis prabyla vežikas Valius.
– Ką tu išmanai apie keitimus,- duetu atliepia treneris ir laikinas asistentas S.L. (bankninkams pavardė žinoma).
– O jeigu, kaip planavom, ūžtelsim per to klubo administraciją, – trigrašį įterpia jau oficialiai prisidavęs „Dėjau ant Alytaus“ komandai Sauliukas.
– Na, šitas vaikis visai protelio neturi,- rikteli sau įprastu tonu treneris,- svarbiausios varžybos laukia po pusmečio. Todėl dabar treniruotis, treniruotis ir dar kartą treniruotis.
– O inventoriaus užteks? – pasiteirauja beveik nuošalėje sėdėjęs Aurelijus.
– Taigi mūsų karvutė kepa juos be perstojo,- užtvirtina treneris.
Staiga visi nuščiūva, pro rūbinės langelį pamatę keistą vaizdelį: jų karvutę už tešmenų tampo kažkokie uniformuoti žmogeliai. Inventoriaus gamybos procesas pakimba nežinioje.

Iš facebook Alytaus pilietinis judėjimas