Didėja susidomėjimas Užimtumo didinimo programa

Užimtumo pr.

Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui pasirašius įsakymą dėl lėšų, skirtų Užimtumo didinimo programai įgyvendinti, skyrimo, pradedama įgyvendinti programa, skirta užimtumui didinti trims tikslinėms darbuotojų – programos dalyvių – grupėms: piniginės socialinės paramos gavėjams, asmenims, patiriantiems socialinę riziką, ir vyresniems kaip 40 m. asmenims. Visi šie asmenys turi būti registruoti darbo biržoje. Šių metų programoje paraiškas pateikė 22 įmonės ir įstaigos, joms skirta 231,3 tūkst. eurų, planuojama įdarbinti 63 asmenys ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui. Programą įgyvendinant 2017 m. dalyvavo 18 Alytuje veiklą vykdančių viešųjų įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, labai mažų ir mažų verslo įmonių. 77 Alytaus miesto gyventojai buvo įdarbinti iki 4,5 mėn. Džiugu, kad pernai net 14 absolventų įgavo naujos ar pradinės darbo patirties dalyvaudami šioje programoje.

Šių metų naujovė – Užimtumo didinimo programoje pirmą kartą savivaldybės tarybai pritarus, 20 tūkst. Eur biudžeto lėšos skirtos ir negalią turinčių asmenų, moksleivių ir studentų laikinam įdarbinimui. Planuojama, kad bus įdarbinti 11 negalią turinčių asmenų, 10 moksleivių ir studentų.

Per 2018 m. gruodžio mėn. buvo apklaustas 51 programos dalyvis – visi įdarbinti asmenys buvo piniginės socialinės paramos gavėjai. Įvertinus atsakymus galima teigti, kad Alytaus miesto gyventojai teigiamai vertina Užimtumo didinimo programą, tačiau buvo pasisakiusių prieš programos vykdymą ir galimybę dalyvauti programoje bei dirbti – neigiamai vertino 9 asmenys. Programoje dalyvavę darbdaviai šią socialinę iniciatyvą vertino ne tik kaip paramą gyventojams laikinai pagerinti gyvenimo kokybę ir padidinti gaunamas pajamas, bet kaip ir labai vertingą paramą smulkiajam verslui.

 

   Socialinės paramos skyriaus informacija