Didvyrio paminėjimo iškilmės

52120254_2040682739381251_3128836744028356608_nVos prašvitus , šiandien, Pirmojo Alytaus aikštėje susirinko alytiškiai kartu su kariškiais paminėti pirmojo žuvusio Lietuvos karininko A.Juozapavičiaus atminimą. Įspūdingai atrodė degantys fakelai kuriuos laikė rankose susirinkę į iškilmes.

A.Juozapavičius – pirmasis karininkas žuvęs kovose už Lietuvos nepriklausomybę. Jis palaidotas Angelų Sargų bažnyčios šventoriuje. Tiltas tarp dviejų Alytaus pusių papuoštas dviem bareljefais vaizduojančiais kovas už Nepriklausomybę. Tikroji A.Juozapavičiaus žūties vieta buvo per keliasdešimt metrų nutolusi nuo dabartinio tilto, ten kur anksčiau stovėjo medinis tiltas.

Amžina šlovė Didvyriams.

Alytaus laikas“