Dienos pamąstymas

logotipas (2)

Taigi kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas buvo sena, praėjo, štai visa atsirado nauja. 2 Korintiečiams 5,17

Pasaulis skelbia, kad gyventojai turi būti padorūs, garbingi ir protingi. Tas tai teisybė. Didžios visuomenės narys turi pasižymėti tokiomis savybėmis. O štai norint būti Dievo karalystės nariu, reikalaujama vidinio pokyčio. Vienas komunistas, Londono Haid parke rėžęs ugningą kalbą, išvydęs valkatą sušuko: „Komunizmas suteiks tam žmogui naują kostiumą!“ Šalia stovėjęs krikščionis atsiliepė: „Taip, o Kristus suteiks kostiumui naują žmogų!“

 

Dienos malda

Viešpatie Jėzau, ačiū už giluminę permainą, kurį įvyko many, kai priėmiau Tave.

 

 

Marianas Kozak

Alytaus laisvųjų krikščionių bažnyčios pastorius