Draugystės rato sūkuryje

Birželio 6 d. asociacija Alytaus neformaliojo švietimo centras „Tolerancija“ organizavo tęstinę vaikų ir jaunimo literatūrinę popietę „Ant poezijos sparnų“. Popietės tema „Draugystės rato sūkuryje“.

Tikslai:

  1. Ugdyti vaikų ir jaunimo toleranciją įvairių tautų kalboms ir kultūroms.
  2. Skatinti mokinius pažinti Lietuvos ir Lenkijos šalių kultūras.
  3. Ugdyti vaikų ir jaunimo gebėjimą išreikšti save, ieškoti įvairių kūrybinės išraiškos būdų.

Renginys vyko Alytaus Šaltinių progimnazijos aktų salėje. Jį vedė centro direktorė Nina Šutova. Dalyvavo virš 100 dalyvių ir mokytojų, svečių ir žiūrovų. Savo programas pristatė mokymo įstaigų – partnerių mokiniai iš Alytaus miesto Šaltinių ir Volungės progimnazijų, Vidzgirio mokyklos, Alytaus rajono Daugų Vlado Mirono gimnazijos Alovės pagrindinio ugdymo skyriaus, Vilniaus rajono Paberžės šv. Stanislavo Kostkos gimnazijos, Šalčininkų rajono Kalesninkų Liudviko Narbuto gimnazijos ir Alytaus neformaliojo švietimo centro „Tolerancija“ neformaliojo vaikų švietimo programos „Lenkų kultūros ir kalbos pažinimas“ bei neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos  „Lenkų kultūros ir kalbos pradžiamokslis“ .

Renginyje lankėsi Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus specialistė Rima Mackevičienė, Šaltinių progimnazijos direktorė Evelina Žukauskienė, direktoriaus pavaduotojos Milda Kochanskienė, Janina Ivašauskienė, Vidzgirio mokyklos direktoriaus pavaduotoja Laima Bautronienė.

Renginio dalyviai lietuvių ir lenkų kalbomis deklamavo eiles, dainavo dainas, žaidė liaudiškus žaidimus ir šoko šokius. Visi kolektyvai papasakojo apie savo mokyklas. Atmosfera buvo draugiška, šilta ir geranoriška. Mokiniams buvo įteikti suvenyrai, o juos paruošusiems mokytojams centro padėkos raštai.

Renginį rėmė Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Alytaus miesto savivaldybė, Alytaus Šaltinių progimnazija.

Informaciją pateikė  Alytaus neformaliojo švietimo centras „Tolerancija“