Europinis projektas artėja link pabaigos

image

Prieš trejetą metų Alytaus kolegija, gavusi europinį finansavimą, ėmėsi įgyvendinti Erasmus + projektą su penkiomis Baltarusijos aukštosiomis mokyklomis. Projekto apimtis – beveik 1 milijonas eurų, skirtas atnaujinti studijų programas Baltarusijos aukštosiose mokyklose, bei jas pritaikyti europiniams reikalavimams.  Projekte dalyvavo keturios aukštosios mokyklos ( 3 universitetai , 1 institutas) esančios Minske ir vienas universitetas iš Vitebsko. Tai aukšto lygio Baltarusijos aukštosios mokyklos.

Pradedant projektą Alytaus kolegijoje buvo sudaryta projekto administracinė grupė, kuri ir ėmėsi  visų reikalingų formalumų tvarkymo. Grupės vadove tapo doc. Dr. L. Kankevičienė. Nors buvo daugybė skeptikų ne tik Lietuvoje, bet ir Baltarusijoje visgi didžiulis entuziazmas stūmė administracinę grupę į priekį.  Projekto paruošiamasis darbas vyko labai sėkmingai ir skelbtas konkursas buvo laimėtas. Tuomet teko ilgai derinti įvairiausius niuansus su valstybinėmis Baltarusijos įstaigomis. Jau vykstant projektui derinimai tęsėsi dar metus laiko. Baltarusijoje yra keistokas požiūris į projektus su ES šalimis. Jie net turi bene dvi struktūras, kurios peržiūrinėja visus projektus, kurie  gali būti realizuojami  Baltarusijoje. Kaip įprasta biurokratams, kas vienam  tinka, kitam būna negerai ar iš vis nepriimtina. Bet vargai jau praeityje ir spalio mėnesį Minske vyks baigiamoji projekto įgyvendinimo konferencija. Projekto realizavimo metu mokymai ir vykdomų darbų pristatymai vyko Anglijoje, Prancūzijoje, Lenkijoje, nes šių šalių universitetai irgi dalyvavo projekto realizavime. Įgyvendinus Erasmus + projektą, Baltarusijos aukštosiose mokyklose atsiras studijų programos atitinkančius europinius standartus.

Alytaus laikas“