Gyvenimiška išmintis

bibl

Velykų dieną riba tarp laiko ir amžinybės tampa permatoma.

Douglas Horton

Velykos bus laimingos ir šlovingos visiems, kurie gaus naują prisikėlusio Kristaus viziją, ir suklups kukliame garbinime prie Jo kojų, ir sušukti: „Rabuni, Rabuni!“ Tada mes nukreipiame savo širdis į pakilią naują atmosferą, į aukštesnius dalykus, ir pasieksime iš tikrųjų aukštesnį gyvenimą. Mes daugiau sužinosime ką reiškia gyventi su Kristumi, Kristuje, Kristui, ir su Kristumi, kol mes pasieksime nuostabią šviesą aplink šlovės sostą. Theodore Ledyard Cuyler

Velykų laikas mums teikia užtikrinimą, kad, kai Jis ateis ir garsiai nužengs iš dangaus, su arkangelo balsu ir Dievo triumfu, tikintieji, kurie miega Kristuje ir tie kurie tuo metu bus gyvi bus pagauti oran susitikti su Juo, ir visi akimirksniu bus transformuoti ir perkeisti ir gaus tokius tobulus ir šlovingus kūnus kaip Jo paties ir su šiais šlovingais ir didingais kūnais mes amžinai karaliausime ir džiaugsimės. E. P. Goodwin

Po Velykų, gyvenimas įgavo naujumo, kuris perkeitė gyvenimą į anksčiau nepažintą gyvenimą – gyvenimas, kuris nepasitenkins, kol visas pasaulis neatgis. Neviltis yra mirtis, ir neviltis pranyko iš tikinčių žmonių protų. Baimė yra mirtis, ir baimė daugiau neįsiveržė į ramias valandas. Bailumas yra mirtis, ir bailumas nustojo būti dalimi tų, kurie pažino Velykas. Glenn H. Asquith

Nepasilikite neviltyje. Mes Velykų žmonės ir aleliūja yra mūsų giesmė. Jonas Paulius II

Mūsų Viešpats prisikėlimo pažadą parašė ne tik knygose, bet ir kiekviename pavasario lape. Martynas Liuteris

Share