Įdomi Alytaus miesto tarybos nario S.Leonavičiaus veikla Vilniuje tęsiasi

25498165_968729143279640_76196343155180712_n

DĖL RŪMŲ LĖŠŲ IR ŽMOGIŠKŲJŲ RESURSŲ NAUDOJIMO SAVANAUDIŠKIEMS

TIKSLAMS.

Mes, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų Tarybos nariai bei Rūmų nariai

esame pasipiktinę dėl Rūmų lėšų bei žmogiškųjų resursų panaudojimo savanaudiškiems

tikslams. Po penktadienio publikacijos, pavadintos „Vienoje didžiausių verslo organizacijoje

artėja permainos“, dienraštyje „Lietuvos žinios“, Iniciatyvinės grupės „Rūmai – nariams“

keletas narių susitiko su Rūmų generaliniu direktoriumi A.Danilevičiumi ir išsiaiškino, kad šis

straipsnis yra užsakomasis. A.Danilevičius pateikė sąskaitos faktūros kopiją ir paaiškino, kad

Rūmai sumokėjo už šį užsakomąjį straipsnį virš 1300 Eurų.

Iniciatyvinė grupė „Rūmai – nariams“, pažymi kad šiame užsakomajame straipsnyje,

kuris publikuojamas prieš pat naujo Prezidento bei naujos Tarybos rinkimus, kandidatas į

naujus Prezidentus S.Leonavičiaus užsiima savigyra, o faktus dėsto tendencingai. Pavyzdžiui,

straipsnyje teigiama neva VPPAR kartu su Rūmų asociacija valstybės institucijoms pateikė

šimtus pasiūlymų dėl verslo sąlygų gerinimo. To būti negali, nes S.Leonavičius, formuodamas

VPPAR Tarybos dienotvarkę, nėra pateikęs jokio lygio teisės aktų projektų dėl verslo sąlygų

gerinimo, projektai nebuvo išdiskutuoti tarp VPPAR narių, neišsiaiškinta jų valia, todėl verslą

atstovaujanti organizacija negalėjo pateikti savo narių nuomonės bei pasiūlymų. Kitu

pavyzdžiu gali būti S.Leonavičiaus nuoroda į išaugusį VPPAR narių skaičių, neatskleidžiant,

kad yra ne vienas narys, prieš metus ar ilgesnį laikotarpį pareiškęs norą išstoti iš Rūmų, tačiau

jo prašymas nepateikiamas Tarybos sprendimui ir taip dirbtinai didinamas narių skaičius.

Už Rūmų lėšas užsakytame straipsnyje neleista pasisakyti kritiškai mąstantiems ir

kitokią nuomonę turintiems Viceprezidentams bei Tarybos nariams, kurie ne kartą kritikavo

S.Leonavičiaus bei A.Danilevičiaus veiklą. Tuo pat metu užsakomajame straipsnyje

pateikiamos nuomonės pritariančiųjų asmenų, kuriuos UAB „Traidenis“ kartu su

S.Leonavičiumi siūlo į naująją Tarybą. Tai leidžia daryti išvadą, kad Vilniaus prekybos,

pramonės ir amatų rūmų lėšos (mūsų visų lėšos) naudojamos savanaudiškiems tikslams. Mūsų

vertinimu, užsakomasis straipsnis yra blogai paslėpta S.Leonavičiaus rinkiminė agitacija, todėl

raginame S.Leonavičių sugrąžinti Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmams, sumokėtą už

užsakomąjį straipsnį, pinigų sumą.

Iniciatyvinei grupei „Rūmai – nariams“ VPPAR generalinis direktorius A.Danilevičius

taip pat patvirtino, kad S.Leonavičius, prieš artėjančią Generalinę Asamblėją davė nurodymą

platinti el. laišką, kuriame Rūmų nariams siūloma būtent S.Leonavičiui perleisti balsą Gen.

Asamblėjoje ir tuo būdu Rūmų žmogiškieji resursai panaudojami sudaryti išskirtinės sąlygas

vienam asmeniui. Mus jau pasiekė užklausimai, dėl to, kaip nutraukti Rūmų nario pasirašytas

su UAB „Traidenis“ valdybos pirmininku S.Leonavičiumi balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Paaiškiname, kad tam pakanka paprasto rašytinio pranešimo (kuris gali būti pateikiamas ir el.

paštu) nurodant, kad sutartis nutraukiama. Tuo pačiu raginame visus Rūmų narius, nutraukus su

UAB „Traidenis“ valdybos pirmininku S.Leonavičiumi balsavimo teisės perleidimo sutartis,

atvykti į 2018 m. balandžio 17 d. Generalinė Asamblėją ir betarpiškai išreikšti savo valią.

Pagarbiai,

Iniciatyvinė grupė „Rūmai – nariams“