Ikimokyklinio ugdymo skyrių darbas vasaros laikotarpiu

 

1.1Alytaus rajono savivaldybės taryba, atsižvelgdama į itin sumažėjusi ikimokyklinio ugdymo paslaugų poreikį vasaros laikotarpiu, gavus tėvų (globėjų) sutikimus bei siekdama ekonomiškiau naudoti biudžeto lėšas, priėmė sprendimą dėl ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbo šią vasarą.

Nuo 2021 m.  liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d. imtinai nedirbs Daugų Vlado Mirono gimnazijos Makniūnų ikimokyklinio ugdymo skyrius.

Nuo rugpjūčio 2 d. iki rugpjūčio 31 d. imtinai nedirbs ikimokyklinio ugdymo įstaigos: Butrimonių gimnazijos Butrimonių ikimokyklinio ugdymo skyrius ir Punios pagrindinio ugdymo ir daugiafunkcinis skyrius, Daugų Vlado Mirono gimnazijos Daugų ikimokyklinio ugdymo skyrius ir Venciūnų ikimokyklinio ugdymo skyrius, Miroslavo gimnazijos Miroslavo ikimokyklinio ugdymo skyrius.

Ikimokyklinio ugdymo programas vasaros laikotarpiu nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d. imtinai  vykdys  Simno gimnazijos Simno ikimokyklinio ugdymo skyrius.

Alytaus rajono savivaldybės informacija