Iš Dailiųjų amatų mokyklos istorijos

27972919_998226343663253_5303093886250434506_n

 

Alytaus dailiųjų amatų mokykla įsikūrusi senoje Alytaus mokykloje menančioje dar prieškarinį laikotarpį. Joje mokėsi ir dirbo ne viena iškili Alytaus asmenybė. Dailiųjų amatų mokyklos steigimą įteisino miesto tarybos 1991 metų sprendimas. Pirmąja mokyklos direktore tapo tautodailės ir amatų žinovė Laima Šiušienė. Nuo 2010 metų mokyklai vadovauja garsus Alytaus dailininkas Arvydas Švirmickas, kurio  švenčių metu miesto bendruomenei verdama sriuba jau tapo atskiru įvykiu Dzūkijos sostinės gyvenime.

Alytaus Dailiųjų amatų mokykloje šiuo metu mokosi 151 mokinys, tarp jų 54 mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių. 78 % mokinių turi judesio ir kitų sveikatos sutrikimų. Mokinių pavežėjimui mokykla turi 19 vietų mokyklinį autobusą. Specialiųjų ugdymo poreikių mokiniams siekiantiems pirmos specialybės  skiriamas nemokamas maitinimas.

Mokykloje nuolat keičiasi mokymo aplinka. Planingai remontuojamos patalpos. Įrengtas medijų kabinetas, kuriame yra biblioteka, personaliniai ir planšetiniai kompiuteriai, vaizdo demonstravimo bei kopijavimo priemonės. Suremontuota bendroji klasė, įrengta lauko juodosios keramikos krosnies pastogė. Įrengtas kabinetas, kuriame sumontuoti 3d spausdintuvas, 3d skeneris bei lazeris ir du kompiuteriai. Nupirkti 4 nauji kompiuteriai interjero apipavidalintojo specialybės klasei. Mokykla  2017 metais  uždirbo beveik 30 tūkstančių eurų. Specialybės pilnai aprūpinamos geriausios kokybės mokymo priemonėmis tai ir medžiagos juvelyrikai, emaliai, įvairių rūšių moliai ir glazūros keramikai, įvairios vytelės pynimui, audiniai tekstilei, priemonės „tifani“ vitražo technikai.

Mokykloje vykdomos mokymo programos ne tik patrauklios bet ir saugios, tinkamos specialiųjų poreikių mokiniams. Mokydami tradicinių amatų specialybių padedama jaunuoliams atrasti save ir ugdomas jų kūrybiškumas, mokoma savarankiškai dirbti ir realizuoti pagamintus dirbinius. Specialybės, kurios skirtos specialiųjų poreikių jaunuoliams, sudaro galimybes save realizuoti konkrečiose nesudėtingose darbinėse veiklose. Jaunuoliai besimokydami ir dirbdami komandoje įgauna ir socialinių įgūdžių. Mokiniai pratinami prie viešų erdvių, mokomi bendrauti su pirkėjais, ugdomi gebėjimai savarankiškai priimti sprendimus, jausti  savigarbą bei pagarbą aplinkiniams. Vykdomas projektas jaunuoliams turintiems negalią dirbti ir save realizuoti gaminant keramikos dirbinius. Savivaldybės skirtomis  lėšomis įrengtos nedidelės dirbtuvės  ir šiuo metu paskelbtas meistro galinčio dirbti su neįgaliaisiais  konkursas.

„Alytaus laikas“