Ką slepia tavo telefonas?

 

Untitled 

 Didinti mokinių susidomėjimą gamtos mokslais, technologijomis, inžinerija ir matematika bei ugdyti mokinių kūrybiškumo, iniciatyvumo ir verslumo kompetencijas – bene daugumos mokyklų STEAM ugdymo tikslas. Besibaigiantys mokslo metai Alytaus Panemunės progimnazijos 8 klasėms neeiliniai. Visus mokslo metus 100 procentų aštuntokų vykdė projektą „Ką slepia tavo telefonas“, kurio koordinatorės – fizinio ugdymo mokytoja metodininkė Dovilė Narkunienė ir geografijos mokytoja metodininkė Deimantė Puleikienė. Projekto tikslas buvo bendradarbiaujant su progimnazijos  bendruomene (mokytojais, kitais mokyklos darbuotojais, tėvais) pagaminti 10 dėžučių telefonams, pasirenkant darbo būdus ir medžiagas.

Pradedant įgyvendinti projektą pirmiausia buvo sukurtas numatytos veiklos, t.y. sukurtas planas. Mokiniai, naudodami įvairius būdus, kūrė projekto logotipą: piešė, tapė, naudojo įvairias kompiuterines programėles, pasirinkdami skaitmeninį dizainą.  Iš visų aštuntokų sukurtų logotipų buvo išrinktas vienas, kuris visus metus ir lydėjo mokinius įvairiose veiklose.

čMokiniai turėjo susitikimus su psichologe, kurių metu buvo kalbama apie priklausomybės sampratą, simptomus bei žalingą telefono poveikį smegenims, miegui ir sveikatai. Susitikimų metu mokiniai dalijosi savo patirtimi apie praleidžiamą laiką telefonuose, naudojamas programėles bei rašė patarimus, kaip padėtų draugui, kuris turi priklausomybę nuo mobiliojo telefono. Taip pat mokiniai atliko priklausomybės nuo interneto testą ir įsivertino savo priklausomybės riziką.

 ​Istorijos  pamokų metu mokiniai aiškinosi, kaip užsimezgė telefono idėja, kas ir kada išrado pirmąjį telefoną, kaip jie keitėsi. Mokiniai aktyviai atlikinėjo jiems skirtas užduotis: sprendė kryžiažodį, diskutavo, kokio telefono tikimasi ateityje. ​Siekiant sugrąžinti mokinius į ankstesnius laikus, buvo suorganizuota senų telefonų paroda, kuria galėjo gėrėtis visa progimnazijos bendruomenė.

Lietuvių kalbos ir literatūros pamokose mokiniai mokėsi kurti taisyklingą pranešimą telefone. Jie sužinojo, jog pranešimas turi būti parašytas taisyklinga kalba, aiškiai ir tiksliai. ​Pasitelkdami dirbtinio intelekto programėles, kūrė apklausą „Telefonas – nauda ar žala?“, kurią pateikė 5-7 klasių mokiniams, ir, apibendrinę rezultatus, formulavo išvadas.

ęProjekto dalyviai aktyviai analizavo programėles, kurios skatina fizinį aktyvumą, pristatė jas savo klasės draugams. Šios programėlės buvo labai įvairios, kiekviena su savo unikaliomis funkcijomis, bet visos buvo savaip įdomios ir naudingos. Ši veikla įtraukta į projektą „Ką slepia tavo telefonas“, siekiant skatinti mokinių sveiką gyvenseną ir aktyvų laisvalaikį. ​

Geografijos pamokoje mokiniai naudojosi dirbtiniu intelektu (Perplexity, ChatGPT) ir kūrė skaitmeninius žemėlapius, kuriuose žymėjo valstybes, gaminančias išmaniuosius telefonus. Savo pranešimus pristatė klasės draugams. ​

Anglų kalbos pamokose vyko žaisminga veikla prieškalėdinių pamokų metu „Wtat‘s on your phone? (Ką turi savo telefone?) Savo telefonuose mokiniai ieškojo įvairių dalykų iš mokytojų pateikto sąrašo, kiekvienas surastas objektas buvo vertas tam tikro balų skaičiaus. Veiklos metu ugdyti kalbiniai gebėjimai, išgyventa visa emocijų gama, mokiniai bendravo atviriau, geriau vienas kitą pažino ir atrado savo telefonuose pamirštų dalykų.​

ąVėliau buvo kuriami dėžučių maketai. Aštuntų klasių mokiniai, kurdami unikalius telefonų dėžučių maketus, išbandė savo kūrybines jėgas, Jų darbai atspindėjo įvairias vizijas, kaip galėtų atrodyti patrauklios dėžutės telefonams. Projekto koordinatorės, skatindamos mokinius ieškoti inovatyvių sprendimų, pabrėžė kritinio mąstymo ir kūrybiškumo svarbą.

  Projekto dalyviai dalyvavo veiklose ir už progimnazijos ribų. Edukacijoje „Rūšiuokime teisingai“ mokiniai sėmėsi idėjų telefonų dėžučių gamybai – juk medžiagas galima panaudoti pakartotinai! ​Edukacijoje „Kiek prietaisų telpa tavo telefone“ centre „TikoTiks“ susipažino su įrenginiais, kurie visi telpa į vieną šiuolaikinį, modernų įrenginį – išmanųjį telefoną. Lankydamiesi po „mainuko“ erdves sėmėsi idėjų telefonų dėžučių gamybai iš panaudotų daiktų.

Progimnazijoje buvo organizuotas iššūkis „Komplimentų telefonas“, kurio metu mokiniai savo klasėms – sesėms gamino komplimentų dėžutes ir siuntė linkėjimus.  Mokiniai, įvykdę begalę veiklų, kūrė apčiuopiamą projekto rezultatą – telefonų dėžutes, panaudodami įvairias medžiagas: fanerą, medvilnę, kartoną, putplastį ir kt.  bei pristatė klasės draugams. Vykdant šį projektą buvo įtraukta dauguma progimnazijos mokytojų, taip pat mokinių tėvų. Projektas pristatytas respublikinėje mokinių ir mokytojų konferencijoje „Patyriminis ugdymas STEAM pamokose: sėkmės istorijos“. Galutinis projekto pristatymas vyks birželio 14 dieną, 9.00 val., Alytaus Panemunės progimnazijos renginių salėje.

 

Dovilė Narkunienė, Alytaus Panemunės progimnazijos fizinio ugdymo mokytoja metodininkė,

Deimantė Puleikienė, Alytaus Panemunės progimnazijos geografijos mokytoja metodininkė