Ką toliau darys perversmininkai ?

40387404_1153130924839460_2134303492880203776_n

Trumpai pasidžiaugę savo pergale, perversmininkai  vėl liko nustumti į gūdžius opozicijos apkasus. Bet jie nenurims, supratę, kad nuversti bet kurį mero Vytauto Grigaravičiaus komandos narį  nepavyks,  jie imsis teikiamų tarybai klausimų žlugdymo. Tokia situacija jau yra buvusi miesto taryboje, kai socialdemokratas Jurgis Krasnickas iš posto išstūmė tuometį merą  taip pat socialdemokratą. Aršiausias naujai iškepto mero oponentu tuo metu buvo Nerijus Cesiulis. Kiekviename tarybos posėdyje  visais įmanomais būdais terorizavo  Jurgį Krasnicką, kol pastarasis neapsikentęs pasiūlė N.Cesiuliui vadovauti vienam tarybos komitetui. Tiesiog nusipirko ramybę. Gavęs postą N.Cesiulis iš J.Krasnicko oponentų tapo didžiausiu jo šalininku ir rėmėju. Dabartinėje taryboje  nepatenkintojo vietą bandys užimti konservatorių partijos duobkasių „troika.“  Tiksliau „dvoika“,  nes trečiasis vargu ar iš vis supranta kas vykstą ir už ką jis balsuoja. Vargšai jaunuoliai tokio pasmerkimo iš partijos narių, partijos vadovybės ir net partijos garbės pirmininko prof. Vytauto Landsbergio  nesitikėjo.  Šventas naivume – išdavystė Lietuvoje nėra toleruojama, o išdavikai – negerbiami. Dviguba išdavyste – jaunieji miesto tarybos konservatoriai išsikasė sau politinę kapavietę iš kurios išlipt bus sunku. Vyrukai jau matė save valdžios kėdėse, bet prasitrynė akis ir realybė pasirodė labai paprasta, jie niekam nereikalingi ir kuo ilgiau atstovaus konservatorių partijai, tuo labiau į balą ją stums. Tokių politiškai neišprususių Alytus dar nebuvo matęs. Taigi pačėsininkams – krasnickininkams nereikės vargintis priekabiaujant prie valdančiųjų, už juos tai atliks konservatoriai. Tikėtis iš perversmininkų konstruktyvių pasiūlymų nėra jokių šansu, norit kažką siūlyti reikia gerai išmanyti tai ką siūlai, o jie nieko rimto nebuvo pasiūlę iki šiol , nebepasiūlys ir ateityje. Tačiau stengsis kenkti valdantiesiems, užteks tik juos pakurstyti, o pačėsinimnkai – krasnickininkai tai gerai moka.

Kitų perversmininkų galimą elgseną panagrinėsime kitose publikacijose.

Alytaus laikas“