Pokalbis su Dzūkijos vandenų direktoriumi R. Žaku

Atidarymas_020 (2)

Kokie 2015 metai buvo Jūsų vadovaujamai Įmonei?

2015 metai, vertinant pagal pasiektus rezultatus, buvo sėkmingi. Visus metus dirbome pelningai ir tikimės, kad pavyks su gerais rezultatais pasitikti 2016-uosius. Tai lėmė gana stabili situacija mieste, kuri leido užtikrinti pastovias pajamas bendroves pagrindinei veiklai – geriamojo vandens tiekimui ir nuotekų tvarkymui – finansuoti. Kadangi ES 2007 – 2013 m. struktūrinių fondų paramos programos investiciniai projektai buvo užbaigti jau praėjusiais metais, tai daugiausia pastangų pareikalavo projektų stebėsenos rodiklių vykdymas, t.y. siekis prijungti prie miesto centralizuoto vandentiekio ir (ar) nuotekų tinklų visus numatytus individualius gyvenamuosius namus, dėl kurių ir buvo suteikta ES parama. Tačiau 2015-aisiais pavyko sėkmingai užbaigti ir vieną investicinį projektą su papildomai gauta ES struktūrinių fondų parama „Alytaus vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija“. Šio projekto dėka atnaujinti Alytaus miesto seniausi geriamojo vandens nugeležinimo įrenginiai, švaraus vandens rezervuarai ir antro pakėlimo siurblinė Pulko gatvėje. Tai leis dar patikimiau užtikrinti tiekiamo geriamojo vandens kokybę mūsų paslaugų vartotojams.
Svarbu paminėti, kad Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2015 metų gegužės 15 dieną UAB „Dzūkijos vandenys“ išdavė Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licenciją, o Alytaus miesto taryba 2015-07-27 sprendimu ją paskyrė viešuoju geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju bei paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkytoju Alytaus miesto savivaldybėje. Šiuo bendrovė „Dzūkijos vandenys“ pradeda sekantį savo veiklos etapą.

Kokius planus turite 2016 metams?
Pagrindinis dėmesys 2016 metais bus nukreiptas gerai pradėti ES 2014 -2020 m. struktūrinių fondų paramos programos investicinius projektus Alytaus miesto vandentvarkos ūkyje. Ypač didelis poreikis yra atnaujinti vandentieklio ir nuotekų trąsas ir tokiu būdu sumažinti brangiai kainuojančių avarijų skaičių. Be to laukia svarbūs kasdieniai ūkio eksploatacijos darbai, ypač panaudojant išdžiovintą dumblą dirvos tręšimui. Ši veikla bendrovei dar nauja, bet tikimės šį iššūkį sėkmingai įveikti.

Jūsų palinkėjimai alytiškiams.
Taigi, visai netrukus liks tik prisiminimai apie šiais metais patirtus džiaugsmus ar nerimą – netrukus sveikinsime vieni kitus su nauja pradžia. Tebūna ši pradžia iš tiesų nauja: kupina vilties, drąsių idėjų ir ketinimų, ryžtingų minčių ir svajonių, kūrybiškumo, santarvės su kitais ir pačiais savimi. Nuoširdžiai visiems dėkojame už pasitikėjimą, bendradarbiavimą ir geranoriškumą. Mes, savo ruožtu, stengsimės ir toliau Jūsų nenuvilti ir daryti viską, kad mūsų teikiamų paslaugų kokybė atitiktų jūsų lūkesčius. Sveikiname su Naujaisiais 2016-aisiais metais. Linkime įsimintinų ir prasmingų švenčių!