Kviečiama teikti paraiškas LIFE programai

 

life.jpg

Aplinkos ministerija kviečia teikti paraiškas LIFE programos paramai aplinkos ir klimato kaitos poveikio švelninimo/prisitaikymo projektams pagal paskelbtą Europos Komisijos šiemetinį kvietimą.

Aplinkos paprogramės (Aplinkos ir išteklių efektyvumo, Gamtos ir biologinės įvairovės, aplinkos valdymo ir informavimo) projekto koncepciją Europos Komisijai reikia pateikti iki š. m. liepos 14-16 d., Klimato paprogramės ir integruotųjų projektų abiem paprogramėms (Aplinkos ir Klimato) – iki spalio 6 d., techninės pagalbos projektų abiem paprogramėms – iki liepos 16 d. Pažymėtina, kad projektų pateikimo terminai pratęsiami vienu mėnesiu.

Visa informacija – Europos komisijos puslapyje. Viena iš naujovių yra tai, kad galima užsiregistruoti trumpam pokalbiui apie savo projekto koncepciją su vienu iš projekto konsultantų. Išsamiau apie paraiškų teikimo tvarką, naujausias gaires galima rasti projekto „LIFE gebėjimų stiprinimas Lietuvoje“ tinklapyje.

Gamtos ir biologinės įvairovės projektus LIFE finansuos, kaip ir anksčiau, 60 proc. (prioritetinėms buveinėms ir rūšims skirtus projektus – 75 proc.), aplinkos ir išteklių efektyvumo bei aplinkos valdymo ir informavimo ir visus klimato projektus – 55 proc.

Pareiškėjai, Lietuvoje planuojantys įgyvendinti LIFE projektus, gali tikėtis valstybės paramos ir kreiptis dėl dalies bendrojo finansavimo. Bendrojo finansavimo lėšomis gali būti padengiama iki 25 proc. (išimtinais atvejais – iki 35 proc., o jeigu teikiamas integruotasis projektas – iki 40 proc.) visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Visais atvejais paramos gavėjai privalo prisidėti savo lėšomis.

Paraiškas dėl bendrojo finansavimo Klimato paprogramės projektams ir abiejų paprogramių integruotiesiems projektams Aplinkos ministerijai reikia pateikti iki š. m. liepos 15 d., o Aplinkos paprogramės projektams, kuriuos EK atrenka dviem etapais, – ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo koncepcijų atrinkimo ir EK kvietimo teikti paraiškas dienos. Pranešti pareiškėjams apie projektų koncepcijų patvirtinimą EK turėtų spalio-lapkričio mėn.

Išsamesnės informacijos apie paraiškas LIFE programai gali suteikti šios programos kontaktiniai asmenys: Aplinkos ministerijos ES investicijų ir ekonominių priemonių departamento ES investicinių priemonių įgyvendinimo skyriaus vyriausioji specialistė Sigita Alčauskienė (tel. 8620 31405, sigita.alcauskiene@am.lt), Klimato paprogramės klausimais – Aplinkos ministerijos Klimato politikos grupės patarėja Lina Čeičytė (tel. 8 682 23663, lina.ceicyte@am.lt).

Strateginės komunikacijos skyrius