Lietuva plečiasi?

Untitled

Daugėjant gyventojų skaičiui, bet kurioje šalyje visuomenė būna nusiteikusi pozityviai. Bet tik tuomet kai prieaugis vyksta natūraliai , o ne imigrantų dėka. Didžiosios migracijos krizės pradžioje, pakliuvę į Lietuvą vos tik atsiradus galimybei migrantai vienas po kito bėgdavo į Vakarų Europą. Pirmieji tokius migrantus Lietuvai grąžinti ėmėsi lenkai, po vieną kitą dešimtį vienu ypu. O dabar migrantus, pabėgusious iš mūsų šalies, ėmė grąžinti ir kitos šalys. Ar tik ne per anksti džiaugėmės , kad migrantai migravo toliau nuo mūsų. Jiems čia per prastos sąlygos, o ten – rojus. Kažkada vienas Sovietų sąjungoje gyvenęs žydas buvo parašęs „ Išleiskite mane iš socialistinio rojaus į supuvusį kapitalizmo pragarą“. Bet jo nieks neišgirdo. Dabartinius emigrantus gaudys Europoje ir grąžins į pirmines prieglaudos prašymo šalis, taigi ir į Lietuvą. Tik vargu ar mes džiaugsimės.

„Alytaus laikas“