Meras dėkoja

DARBINE_001

Noriu padėkoti visiems Visuomeninės konsultacinės grupės nariams už aktyvų bendradarbiavimą, idėjų generavimą ir nuoširdų rūpestį savo miestu. Jūsų bendras darbas, paaukotas laikas ir energija ženkliai prisidėjo prie tokio Alytaus, kokį turime šiandien – jaukesnio, patogesnio, labiau pritaikyto kiekvieno mūsų poreikiams. Tikiuosi, kad savo idėjomis ir ketinimais ir toliau prisidėsite prie mūsų visų miesto plėtros.

Visuomeninė konsultacinė grupė 2019-02-12 mero potvarkiu Nr. M-5 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės mero 2015-10-19 potvarkio Nr. M-45 „Dėl visuomeninės konsultacinės grupės sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ yra išformuota, linkiu Jums visiems sėkmės, naujų idėjų, didžių laimėjimų tiek profesiniame, tiek asmeniniame gyvenime.

Meras V.Grigaravičius