Naudojantis piniginių lėšų apribojimų informacine sistema (PLAIS) iš skolininkų šiemet sugrąžinta beveik 235 mln. eurų

pinigai

 

Naudojantis Registrų centro sukurta ir tvarkoma Piniginių lėšų apribojimų informacine sistema (toliau – PLAIS), šiemet iš skolininkų jau sugrąžinta beveik 235 mln. eurų. Didžioji dalis skolininkų – beveik 81 proc. – yra fiziniai asmenys.

Per visus 2017-uosius metus naudojantis šia sistema iš skolininkų buvo sugrąžinta 342,6 mln. eurų.

 

Plečiasi įstaigų sąrašas

Registrų centro Juridinių asmenų registro departamento Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos administravimo skyriaus vedėjas Linas Šaulinskas pasakoja, kad vien per šiuos metus prie PLAIS papildomai prisijungė 8 kredito, mokėjimų ir elektroninių pinigų įstaigos (toliau – kredito įstaigos), dar 7 kredito įstaigos planuoja tai padaryti artimiausiu metu.

Iš viso šiuo metu prie PLAIS yra prisijungusios 84 kredito įstaigos, įskaitant 2 jungtines kredito unijas, bendrai vienijančias 64 kredito unijas.

Pasak L. Šaulinsko, šiemet aktyviausi, t. y. daugiausia apribojimo ir nurašymo nurodymų pateikė antstoliai – 49,2 proc. nuo visų priverstinio išieškojimo teisę turinčių institucijų. 40,4 proc. tokių nurodymų šiemet pateikė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos („Sodra“), 10,2 proc. – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (VMI), 0,12 proc. – Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos (Muitinės departamentas).

 

Ką reikia žinoti skolininkams?

 

Kai žmonės susiduria su apribotomis sąskaitomis, dažnai nežino, kur kreiptis ir ką daryti. „Sulaukus apribojimų, nereikėtų išsigąsti – verčiau greitai sužinoti, kas ir dėl kokių priežasčių apribojo sąskaitą ar nurašė lėšas, bei pasirūpinti negrąžinta skola. Skolininko sąskaitų apribojimus sistema panaikina automatiškai, kai tik nurašoma išieškoma suma arba nurodymo teikėjas atšaukia savo pateiktą pirminį nurašymo nurodymą,“– pasakoja L. Šaulinskas.

Jis atkreipia dėmesį, kad skolininkas savo banko sąskaitos išraše gali pamatyti, kuris tiksliai nurodymų teikėjas apribojo ar nurašė lėšas. Norint sužinoti, dėl ko lėšos buvo nurašytos, patariama kreiptis į lėšas gavusią instituciją ir atsiminti, kad išieškoti pinigines lėšas turi teisę tik nurodymų teikėjai: VMI, „Sodra“, Muitinės departamentas, antstoliai ar Lietuvos bankas.

Registrų centro atstovas teigia, kad nuo skolų turinčių asmenų sąskaitų įsiskolinimus nurašo arba sąskaitas apriboja ne Registrų centras, o nurodymų teikėjai. „Kartais skolų turintys asmenys mūsų klausia, ar skolininkas, padengęs skolą, gali kreiptis į Registrų centrą, kad šis panaikintų sąskaitų apribojimą,“– pastebi L. Šaulinskas. Anot jo, verta įsidėmėti, kad Registrų centras neturi teisės panaikinti apribojimų – tokiu atveju reikėtų kreiptis į nurodymą pateikusią instituciją ir jai pateikti prašymą atšaukti nurodymą.

 

Kaip veikia PLAIS?

 

PLAIS veikia tokiu principu: iš „Sodros“, antstolio, VMI, Muitinės departamento gauti apribojimo ar skolos nurašymo nurodymai per PLAIS yra perduodami į kredito įstaigas, kuriose yra skolininko sąskaitos, o kredito įstaigos iš skolininko sąskaitų nurašo išieškomas sumas.

Lėšos būna nurašomos nuo tos sąskaitos, kurioje lėšų likutis yra pakankamas padengti skolą. Jei vienoje sąskaitoje nepakanka lėšų, automatiškai parenkama kita sąskaita, kurioje yra didžiausias likutis, kad būtų galima skolą nurašyti su mažiausiomis išlaidomis skolininkui, iki bus sugrąžinta visa skola.

2015 m. rugsėjo pabaigoje pradėjus veikti PLAIS, išieškotojai centralizuotai ir sparčiau negu anksčiau atgauna lėšas – šis procesas sutrumpėjo iki kelių valandų, o kainuoja nedaug. Kredito įstaiga, nurašydama privestinai išieškomą skolą nuo kliento sąskaitos, nurašo kredito įstaigos mokestį už lėšų pervedimą ir PLAIS palaikymo mokestį (mokesčio dydis fiksuotas ir yra 1,02 Eur).

Atliekant priverstinį skolos išieškojimą, asmens sutikimas nurašyti lėšas ar apriboti sąskaitas nereikalingas, o lėšos gali būti išieškomos iš visų asmens sąskaitų. Jei sąskaitose pinigų nėra, tuomet laukiama, kol jie atsiras, nes „Sodros“, VMI ar kitų PLAIS besinaudojančių institucijų pateikti nurodymai galioja tol, kol bus visiškai įvykdytas skolos nurašymas arba nurodymus pateikusi institucija juos atšauks.

PLAIS paskirsto skolininko lėšas visiems išieškotojams proporcingai. Ši naujovė pakeitė ankstesnę tvarką, kai greičiausiai skolininko lėšas gaudavo pirmasis bankui pateikęs pinigų nurašymo nurodymus. Kiti nurodymų teikėjai tuo metu laukdavo eilėje, tad kai kuriems jų lėšų atgavimas tapdavo sunkesnis arba neįmanomas, nes lėšų visiems neužtekdavo.

Skaidru, paprasta ir pigu

 

Naudojantis PLAIS, vykdant priverstinį skolų išieškojimą tapo įmanoma taupyti proceso dalyvių laiką, pasiekti konkretų rezultatą (sugrąžinti skolą) ir užtikrinti visišką proceso skaidrumą.

Sistema sudaro visoms priverstinio išieškojimo teisę turinčioms institucijoms vienodu būdu teikti kredito įstaigoms piniginių lėšų nurašymų ir apribojimų nurodymus, užtikrinant nurašymo nurodymų vykdymo eiliškumą, atsižvelgiant į reikalavimų patenkinimo eilę ir proporcingai paskirstant skolininko lėšas išieškojimą vykdančioms institucijoms.

Naudojantis PLAIS, yra vykdoma skolininko piniginių lėšų apribojimų ir (ar) nurašymo procesų kontrolė ir užtikrinamas operatyvus apsikeitimas duomenimis tarp piniginių lėšų apribojimo proceso dalyvių. Priverstinio išieškojimo teisę turinčios institucijos operatyviai gauna informaciją apie savo pateikto nurodymo vykdymą.

Pernai vasarą konkurse „Naujasis knygnešys“ Registrų centro sukurta PLAIS buvo pripažinta kaip vienas iš 8 geriausių šalies skaitmeninių sprendimų (kategorija „Valdžia ir piliečių įsitraukimas“), atrinktų atstovauti Lietuvai pasauliniame konkurse „World Summit Awards 2017“ (liet. k. „Pasaulio viršūnių apdovanojimai 2017“).

 

Registrų centro informacija