Nuolat mokydamiesi mokome kitus

 

seminaras saltiniai 1 (2)

 Birželio 11 d. Alytaus Šaltinių pagrindinėje mokykloje vyko seminaras „STEAM strategijos įgyvendinimas ugdymo procese: IT taikymas ir konstravimas“.   STEAM krypties mokslų stiprinimas aktualus visoje šalyje. Taip pat aktualus ir mokinių vertybinių nuostatų ugdymas. XXI amžiaus keliami iššūkiai švietimui reikalauja iš šiuolaikinio mokytojo inovatyvių, mokinius motyvuojančių darbo metodų ir ugdymo organizavimo formų, edukacinių aplinkų turtinimo. Todėl mokyklos mokytojai nuolat tobulinasi, dalyvauja seminaruose,  konferencijose.  Dalyvaudamos mokymuose, orientuotuose į STEAM krypties kompetencijų tobulinimą, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Janina Ivašauskienė ir fizikos mokytoja Rasa Kižienė parvežė daug šaunių idėjų, metodinių žinių ir praktinių pavyzdžių, pasigamintų mokymų metu.

seminaras saltiniai 2 (2)Pradinių klasių ir gamtos mokslų mokytojai, dalyvaudami seminare,  tobulino STEAM mokslų stiprinimo ir IT taikymo ir kūrybiškumo ugdymo kompetencijas. Seminaro metu gavome daug naudingos informacijos apie

seminaras saltiniai 3 (2)interaktyvios lentos panaudojimo galimybes, mobiliųjų įrenginių naudojimą. Viską išbandėme praktiškai – spalvindami, konstruodami, fotografuodami paprastus, kasdieniškus dalykus pavertėme šiuolaikinėmis, interaktyviomis mokymo priemonėmis.   Dėkojame lektorėms už naudingą ir įdomų seminarą.

 

Rasa Nastaravičienė ir Adrija Saulėnienė, Alytaus Šaltinių pagrindinės mokyklos mokytojos

Nuotraukose:

  Pagaminti lėktuvų modeliai išbandomi praktiškai 

 Nauja metodinė medžiaga nesunkiai randama internete

 Žiniomis iš mokymų dalijasi lektorė J., Ivašauskienė .

 Nuotraukos Lenos Šuminskės