Nustatytas naujas tarnybos kariuomenėje amžius

kariai

Krašto apsaugos ministras paskelbė, kad sieks nustatyti naują amžiaus riba šauktiniams. Vietoje dabar esamos amžiaus ribos 19 – 26 metų taikyti naują 18 -23 metai.  Jei mokykloje besimokančiam jaunuoliui sukaks 18 metų, jis vis tiek tarnauti bus pašauktas tik baigęs mokslus. Kaip parodė pastarųjų metų šauktinių įtraukimas į karo tarnybą iš esmės vyksta savanoriškumo principu. Norinčių tarnauti amžius 18 – 23 metai, tad ir krašto apsaugos ministerijos siūlymas šaukti į kariuomenė būtent tokio amžiaus jaunuolius yra visai suprantamas. Po kelerių metų seimas turės spręsti  dėl šauktinių kariuomenės. Matant geopolitinę situaciją, tikėtina, kad bus grąžintas visuotinis šaukimas į kariuomenę, kuris šiuo metu yra įvestas laikinai.

Alytaus laikas“