Peticijos gena viena kitą

 

dig

Taip dar nėra Alytuje buvę, kad per trumputį laikotarpį mieste būtų renkami parašai jau po trečia peticija. Peticija dėl aerodromo – tiesiog nesusipratimas, nes miestas nieko bendro su aerodromu neturi išskyrus tai , kad aerodromas yra miesto teritorijoje, bet žemė priklauso valstybei. Peticija , dėl gyventojų nuomonės nepaisymo, sprendžiant ar skirti lėšas alytiškių pageidaujamiems objektams. Pagaliau pradėti rinkti parašai po peticija „Stop – sporto mekos pardavimui, Taip – Alytaus sporto mokyklos išsaugojimui ir atnaujinimui“. Nepatenkinti miesto vadovų išsakytomis mintimis apie sporto mokyklos pastato likimą, keli aktyvūs sporto veikėjai suorganizavo peticiją miesto valdžiai, nors realiai atnaujinti minimą pastatą kainuos daugiau nei pastatyti nauja. Bet peticija yra peticija , tad teks ją svarstyti.

Štai ką reiškia ketveri metai laisvo kalbėjimo, savo pozicijų išreiškimo. Alytiškiai priprato reikšti savo nuomonę ir reikalauti į ją įsiklausyti. Todėl ir peticijos gena viena kitą.

„Alytaus laikas“