Priėmimas į valstybines ir savivaldybių mokyklas nuo 2022 m. vyktų centralizuotai

14703_29dda4bd473ac9d5516d9f1075222ccbVyriausybė pritarė Seimo pateiktam projektui, kad priėmimas į valstybines ir savivaldybės mokyklas turi būti organizuojamas per centralizuotą prašymų pateikimo ir gyventojų informavimo informacinę sistemą.

Centralizavus priėmimą į mokyklas būtų užtikrintas didesnis skaidrumas, sumažėtų korupcijos ir šališkumo tikimybė. Atnaujinus ir suderinus valstybės informacines sistemas ir registrus, būtų sudaryta galimybė teikti prašymus elektronine forma ir taip užtikrinti nešališką vaikų paskirstymą į mokyklas, lygias galimybes į kokybišką ugdymą.

Šiuo metu centralizuotas priėmimas į švietimo įstaigas, kai prašymai registruojami savivaldybėse internetu, nėra privalomas. Centralizuotas priėmimas į ikimokyklinio ugdymo įstaigas ir bendrojo ugdymo mokyklas per vieningą informacinę sistemą šiuo metu įdiegtas 10-yje savivaldybių. 20 savivaldybių turi centralizuotą priėmimą į ikimokyklinio ugdymo įstaigas.

Po Vyriausybės pritarimo projektas toliau keliaus į Seimą, kur jis bus tobulinamas. Seimo nariai turės apsispręsti ir nustatyti, kokios funkcijos bus atliekamos centralizuotai, pvz., prašymų pateikimas, mokinių eilės sudarymas, priimtų mokinių sąrašų patvirtinimas, informacijos apie priėmimą į mokyklą pateikimas, kvietimas pasirašyti mokymo sutartį ir jos pasirašymas, mokinių duomenų tvarkymas.

Centralizuotas priėmimas į valstybines ir savivaldybių mokyklas įsigaliotų 2022 m. sausio 1 d.

Komunikacijos skyrius