Savaitgalio skaitiniai

images

   Dievas iš savo malonės žmonėms davė juos nuo blogio apvalančius Įsakymus, kad, jeigu panorėtume, tai laikydamiesi šių Įsakymų galėtume apsivalyti ne tik nuo nuodėmių, bet ir nuo pačių aistrų, nes viena yra aistros, o kita – nuodėmė. Aistros – tai pyktis, puikybė, neapykanta, geismas ir pan. O nuodėmė atsiranda tuomet, kada žmogus, vedamas savo aistrų, joms pasiduoda – kūno pagalba atlieka tai, ką jį skatina daryti aistros. Nes galima jausti aistras, būti jų kaitinamam, bet kūnu joms nepaklusti, tokiu būdu nepadarant nuodėmės.
Dievas, sukurdamas žmogų, jame pasėjo kai ką Dieviško, kažkokią į kibirkštį panašią mintį, savyje turinčią ir šviesą, ir šilumą – mintį, apšviečiančią protą ir jam parodančią, kas yra gėris, o kas blogis. Tai yra sąžinė – Prigimtinis Įstatymas. Bet kai žmonės po nuopuolio vis labiau užgniaužė sąžinę, tuomet pasidarė reikalingas rašytasis Įstatymas, šventieji pranašai ir tapo būtinas mūsų Valdovo Jėzaus Kristaus atėjimas, kad iš naujo atvertų ir prikeltų žmogaus sąžinę ir kad vėl įžiebtų pirmykštę kibirkštį vykdyti Šventus Dievo Įsakymus.

Dievo Gailestingumo koplyčios rektorius
Vilkaviškio katedros kapitulos garbės kanauninkas kun. Valerijus RUDZINSKAS