Seimas nori kvailioti

rodyklė

  Seimas vėl ruošiasi skausmingai prajuokinti Lietuvą. Tvarkiečiai besistengdami reabilituoti R. Paksą sumanė jo apkaltą pripažinti neteisėta arba neteisinga. Va taip paprastai imti ir atšaukti konstitucinio teismo sprendimą. Iš tokios sudėties seimo galima sulaukti dar kvailesnių norų negu apkaltos kvestionavimas.
Pažiūrėkim į tai giliau. Kuomet konstitucinis teismas pripažino R. Paksą sulaužius priesaiką, seimas per apkaltos procedūrą nušalino jį nuo prezidento pareigų. Atrodytu viskas aišku sulaužei priesaiką – netekai pareigų. Tačiau pamažu seimui „gudrėjant“ pasirodė, kad R. Paksas nepadarė jokio „baudžiamojo“ nusižengimo. Kažkokia priesaika – tai tik žodžių kratinys kurio prie bylos neprisegsi. Jis nieko nepapjovė, nieko nepavogė tai kokia gi čia apkalta? Pats „nukentėjusysis“ kreipėsi į europinį teismą, kuris nustatė, kad amžinas draudimas eiti renkamas pareigas negali būti amžinas. Ir nieko daugiau. Nieko kas rodytų, kad R. Paksas nekaltas, o aplinka kalta. Beje, žinant vakarietišką požiūrį į moralinius – dorovinius aspektus stebėtis netenka. Jų garbės suvokimas remiasi ekonominiu naudingumu ir svoriu Europos gyvenime. Kuo didesnis – tuo teisesnis.
Štai tokiu Žmogaus teismo sprendimu besiremdami seimūnai sumanė galutinai sutrypti Lietuvos konstitucinio teismo teises ir pareigas. Atrodo seimas norėtų pats spręsti kas atitinka konstituciją, o kas ne. Tuomet kam mums iš viso konstitucija užteks ir seimo nutarimų, kurių kokybe abejoja netgi tas pats seimas. Tas teisinis neišprusimas ir nihilizmas tiesiog šokiruoja. Galima suprasti „ už Lietuvą vyrai“ Petrą Gražulį jis tiesiog sunkiai besiorientuoja teisiniuose dalykuose, bet ką sau galvoja kiti seimūnai, negi ir jiems nusispjauti ant tautos referendume patvirtintos konstitucijos. Taip mąstant šviesus rytojus į Lietuvą gali ir neužklysti. O gal jis mus ir nereikalingas tas šviesus rytojus?

Kęstutis Tamulevičius