Seimas vėl apsidirbo

       Tik 53 seimo nariai mano, kad V. Landsbergis yra nusipelnęs Lietuvos nepriklausomybei. Apgailėtina, nes labiau nusipelniusio vargu ar rasime. Jam „oponavęs“ V. Adamkus – ryški asmenybė, bet jo nuopelnai valstybės atkūrimo metu ženkliai menkesni už V. Landsbergio. Seimo nariai gali mėgti, ar nemėgti V. Landsbergį, bet nieks nepaneigs jo tvirtų veiksmų nepriklausomybės atgavimo laikotarpiu. Taip jis nemėgo komunistų, bet ką tai turi bendro su jo nuopelnais Lietuvai. Labai gaila mūsų visų, išrinkusių tokį seimą, kuriame protas ir padorumas velkasi kažkur užpakalyje. Kalbantis gatvėje, visi ginasi, kad nebalsavo už tokius dvasios ubagus, bet jie ten sėdi, mat įtakos į partijų rinkimų sąrašus rinkėjai beveik neturi. O juose tik tie kurie nemąsto, bet gerai vykdo komandas. Tikėkimės, kad kitas seimas visgi ras drąsos įvertinti V. Landsbergio nuopelnus Lietuvai, nežiūrint simpatijų ir antipatijų.

Domas Poškus