Sekmadieniniai skaitiniai

40297189_1046779878822780_5864502105787596800_n

„Atlaidus ir gailestingas yra VIEŠPATS“ (Ps 145, 8)

Papasakosiu apie pamaldas vienoje Protestantų Bažnyčioje. Pamaldų metu moteris paprašė išvaryti iš jos kūniškų geidulių velnią. Pastorius įsakė velniui iš moters pasitraukti, tačiau jis atsakė: „Niekur neisiu! Ji pati mane prisišaukė!“ „Kada ji tai padarė, – nustebęs paklausė pastorius“. „Tada, – atsakė velnias, kuomet nutarė pažiūrėti pornografinį filmą“… Moteriai beliko atgailauti ir melsti atleidimo už savo nuodėmę. Tik po to piktoji dvasia iš jos pasitraukė..

Kyla klausimas: kiek mes patys tuščiai iššvaistome laiko žiūrėdami pornografiją, beprasmiškai pramogaudami, girtaudami ir t.t. Šlovė Viešpačiui, kad daugelio, kaip anos vargšės moters, velnias neapsėdo. Tačiau, jei nesisaugosime ir veltui švaistysime laiką, pavojus išlieka…
Dievas išlaisvina mus ne nuo mūsų draugų, o nuo priešų. Jei kam nors patinka žiūrėti erotinius filmus ar žurnalus – Dievas neišlaisvins šių žmonių iš gašlumo dvasios. Jei jums patinka klausytis naujienų apie žmonių nuodėmes arba kitų kunigų klaidas, tuomet Dievas neišlaisvins jūsų nuo melo bei smerkimo dvasios. Jei tu neįsisąmoninsi principo, kad dešimtinė priklauso Dievui, visą gyvenimą neišspręsi savo ekonominių problemų. Tikrą atgailą visuomet vainikuoja tikras atgailos vaisius, t.y. perkeičiantis Dievo gailestingumas. Patyręs Dievo Gailestingumą žmogus liaujasi nusidėti. Nuodėmė atneša mirtį, todėl jokiu būdu ji negali būti mūsų draugė…
Užpildykime mūsų laiką bendryste su Dievo Gailestingumu. Bėkime nuo neveiklumo…
Neveiklumo būsena ir beprasmis, tuščias ar net psichologiškai alinantis poilsis Vakarų pasaulyje tapo toks varginantis ir paplitęs, kad daugelio šalių psichiatrai prabilo apie naują susirgimo formą – sekmadienio neurozę. Ši liga pasižymi ryšiu nuotaikos bei savijautos sugedimu tomis dienomis, kai nereikia dirbti, kuomet nėra kuo užsiimti.
Ne atsitiktinai Bažnyčia krikščionims liepia neapleisti sekmadieniais šventųjų Mišių, kurios pripildo tikinčiojo sielą džiaugsmo, patiriamo dėl bendrystės su Viešpačiu. Tai ne tik gelbsti sielą, bet, kaip matome, turi ir didžiulę psichoterapinę reikšmę. Daug žmonių, nepaisydami jokių ekonominių krizių, savaitgaliais vyksta į įvairiausius pramogų centrus, vandens parkus, baseinus, pirtis, diskotekas, deja, tik nedaugelis jų užsuka į bažnyčią. Be abejo, nėra draudžiama ar smerktina pasimėgauti minėtomis pramogomis, tačiau visa tai galima daryti, jei sekmadienį surasime laiko svarbiausiam dalykui – bendrystei su Dievu šventosiose Mišiose bei asmeninėje maldoje…
Ar tu žinojai, kad mąstydamas apie gyvus ir mirusius visuomet susilieji su jais emociniais ryšiais?.. Jei gyvenimo šventėje tau trūksta džiaugsmo, vadinasi ne tomis emocijomis vadovaujiesi!
Laimingi supratusieji, kad:

1. būkime pagarbūs su viskuo, kas priklauso Dievui;
2. dykinėjimas gimdo kitas nuodėmes;
3. išorinė ramybė priklauso nuo vidinės ramybės;
4. Dievas mus išlaisvina ne nuo draugų, o nuo priešų;
5. patyręs Dievo gailestingumą žmogus liaujasi nusidėti.

Kunigo Valerijaus Rudzinsko interneto dienraštis