Sekmadieninis interviu

images

 

Pradedame sekmadieninių interviu ciklą. Pirmąjį, kaip ir pridera, kalbiname miesto merą Vytautą

Grigaravičių. Malonaus skaitymo.

1.  Ar atradote save naujose pareigose savivaldybėje?

Geras klausimas. Naujos pareigos – tai nauji iššūkiai, nauji siekiai, sprendimų paieška, pagalba gyventojams ir t.t. Maksimaliai hiperaktyvus darbas ir minimaliai skiriamų valandų šeimai ir sau. Norėčiau pastebėti, kad mero pareigose tenka dirbti įvairiomis kryptimis. Tai ir miesto atstovavimas įvairiose valstybės institucijose – Seime, Vyriausybėje, ministerijose bei kitose institucijose. Tai ir pastovus pagarbių darbinių santykių palaikymas su užsienio valstybių ambasadomis, su užsienio valstybių miestų-partnerių savivaldos vadovais, investicijų paieška bei bendrų projektų kūrimas ir įgyvendinimas. Tai ir kasdieninis administracinis darbas su savivaldybės tarnautojais bei dokumentais. Su nedidelėmis išlygomis man tai nieko nauja. Turiu įgijęs didelę administracinio darbo patirtį. Nauja, ir iki šiol man buvusi nežinoma sritis – tai pasirengimas tarybos posėdžiams ir pirmininkavimas juose. Bet palaipsniui įvaldau ir šią sritį. Taip kad, ko gero, atrandu save ir naujose pareigose.

2. Kokius tikslus sau kėlėte pradėdami darbą? ar daug jau padaryta?

Tikslų iškelta daug. Tik ar užteks laiko visiems įgyvendinti. Keletą paminėsiu. Eilę metų Alytų krėtė įvairūs skandalai. Miestas žiniasklaidos priemonėse būdavo nušviečiamas neigiamai, su pasimėgavimu buvo rašomi ir rodomi per televiziją įvairūs neigiami atsiliepimai, blogos istorijos. Tai menkino miesto įvaizdį, atbaidydavo galimus investuotojus. Miestas tapo nepatrauklus. Mes siekiame,kad Alytus vėl taptų patraukliu, jaukiu ir geidžiamu miestu. Jeigu pavyks tai padaryti, tikėtina, kad pavyks pritraukti daugiau investicijų, kurios sukurs naujas darbo vietas, pagerins socialinę aplinką. Kitas momentas – miestiečių nusivylimas savivaldos valdžia. Siekiame tai pakeisti iš esmės. Mėginame išjudinti miesto gyventojus, įvairiomis formomis įtraukti juos į problemų sprendimo ratą. Mėginame suaktyvinti miesto bendruomenes aktyviai dalyvauti miesto gyvenime. Taip pat siekiame į aukštesnį kokybės lygį pakelti savivaldybės administracijos darbą.

3. Kas sunkiausia darbe?

Sunkiausia nuolatinis skubėjimas, dideli priemonių ir renginių srautai. Sunku matyti alytiškį, kuris 20 ar 25 metus mėgina spręsti savo problemas, o jų dėl įstatymų kolizijų ar kitokių aplinkybių išspręsti neįmanoma. Sunku matyti nesusikalbėjimą ar vienas kitų nesupratimą. Tai vargina, tai sunku.

4. Didžiausia svajonė?

Mano didžiausia svajonė – įgyvendinti Alytaus miesto gyventojų lūkesčius. Kad alytiškiai nenusiviltų dabartine miesto savivaldos valdžia, kad miestas atgimtų, taptų patrauklus ir pradėtų gausėti savo gyventojais. Kad Alytuje atsirastų daug naujų verslo įmonių, ženkliai sumažėtų nedarbas, didėtų atlyginimai. Kad mūsų miestas taptų geidžiamu gyventi ir jame svečiuotis.