Tarybos nario ataskaita

rodyklė

Tautvydas Tamulevičius – miesto tarybos narys, mero pavaduotojas.

   Kiekvienas tarybos narys, nepaisant to, kad už jį balsavo tik dalis Alytaus gyventojų, visgi yra atskaitingas visiems miestiečiams. Todėl ir naujai patvirtintame reglamente turime apsirašę visą procedūrą – kad bent jau kartą per metus tarybos nariai turi atsiskaityti.
Dar gerai prisimenu laiką praėjusią žiemą – tikrą žiemą, kai buvo sniego – ir darbą su mūsų rinkimine programa. Išgryninome tris prioritetus (verslas, šeima, sprendimų priėmimo principai), mano tikėjimas kuriais, vertinant savivaldybės darbo organizavimą ir prioritizavimą, niekada neišblėso. Nepaisant to, kad informacijos tada valdėme žymiai mažiau, o dauguma savivaldos veiklos principų žinojome daugiau mažiau teoriniame lygmenyje. Tai, kad su prioritetais neprašovėm, reiškia, kad visgi namų darbus buvome atlikę visai neblogai. Tad taip ir dirbam.
Nenoriu skirstyti ką padariau aš, meras, mero pavaduotoja ar dar kažkas – nes jaučiuosi atsakingas už viską, kas vyksta savivaldybėje. Bet čia pateikiu tuos darbus, kurie man pasirodė svarbiausi, ir prie kurių prisiliesti teko daugiausia. Tikrai yra daug tokių darbų, kurių čia nėra (pvz. šeimos kortelė, šilumos klausimai) – ne prie visko prisiliečiu vienodai ar tiesiogiai, ar kažkoks rezultatas žymesnis jau yra pasiektas. Yra daug svarbių darbų, kuriuos savo ataskaitose paminėjo kiti mūsų komandos nariai. O kovą meras pateiks visos tarybos ataskaitą, kurioje bus ir dar, dar daugiau. O kol kas apie tai, su kuo, daugiau mažiau, dirbau aš.
Sąlygos dirbti:
• Nuo nesėkmės išgelbėtas įstrigęs skydinių teritorijos projektas. Iš duobėto gruntinio kelio iki tvirtos asfalto dangos su šaligatviais ir apšvietimu baigtas per rekordinį laiką;
• Dėl įstrigusių pirkimo procedūrų (pradėjus dirbti jau buvo vėlu pradėti iš naujo) neįvykęs perspektyvinės gatvės projektas, kurį šalia dirbantys verslininkai kritikavo nuo pat pradžių, perdaromas atsižvelgiant į jų pastabas;
• Dalinio dalyvavimo būdu padėta ne tik fiziniams, bet pirmąkart nebuvo ribojami juridiniai asmenys – kartu su savivaldybe įrengtos parkavimo vietos darbuotojams, keliai. Lisiplast ir aplinkinių įmonių atveju problemos sprendimas nuo pirmo pokalbio iki asfalto darbų truko mažiau nei du mėnesius (!);
• Sutvarkyta dešimtmetį dėmesio laukusi Miškininkų g. atkarpa pirmojo Alytaus pramoninėje teritorijoje;
• Greitai išduodami statybų leidimai, atskirais atvejais ir per keletą savaičių, nelaukiant 3 mėnesių termino;
• Laiku patvirtintas integruotų teritorijų planas (nepaisant trukdžių Taryboje), davęs papildomų balų įmonėms, dalyvavusioms Regio Invest programoje. Mieste šios programos lėšomis bus investuoti 8 mln. eurų;
• Greitu metu tiesiogiai su verslu dirbs du nauji savivaldybės darbuotojai – tas dar paspartins procedūras ir verslo atstovavimą priimant palankius sprendimus;
• Užtikrintos vienodos sąlygos visiems – naikinama alkoholio licencija neįregistruotame pastate veikiančiai įstaigai (pirmos instancijos teismas jau atmetė skundą, ginčijimąsi toliau), viešųjų pirkimų skyriuje priimamas papildomas žmogus norint apklausti dar daugiau potencialų tiekėjų ir mažinti perkamų paslaugų kainas, pakeista nekilnojamojo turto skyrimo panaudai tvarka – nuo šiol subjektai turi įrodyti, kad didžioji dalis jų veiklos vykdoma nekomerciniais pagrindais, patvirtinta galimybė neformalaus švietimo būreliams patalpas nuomotis už simbolinį eurą (nes jie turėjo nevienodas konkuravimo sąlygas su, pvz., Jaunimo Centru – kuris už patalpas nemoka);
• Sumažintos beveik visų verslo liudijimų kainos, skatinant verslauti ir kurti darbo vietas patiems;
Tai, ko dar nepavyko padaryti – nepatvirtintas naujas bendrasis planas (epas tęsiasi nuo 2009-ųjų), dar nepatvirtinta nauja verslo projektų atrankos tvarka, iš esmės neperžiūrėta verslo skatinimo programa, ne iki galo išdiskutuota ir nepatvirtinta nepriklausomų valdybos narių skyrimo tvarka, turto nuo veiklos atskyrimo principai savivaldybėje ir pavaldžiose įstaigose. Tai laukia ateinančiais metais.
Alytus – viena šeima:
• Pašalinta didžioji dalis nuo sovietmečio užsilikusių žaidimų aikštelių įrengimų liekanų – sukurta galimybė, o sprendimus priėmė vietos seniūnaičiai ir bendrijų pirmininkai;
• Nuo kitų metų išplėsta dalinio dalyvavimo programa, kurios pagalba bus galima dalinai finansuoti žaidimų aikštelių, suoliukų, takelių, apšvietimo ir kitos bendruomenėms aktualios viešosios infrastruktūros įrengimą – ne tik parkavimo aikšteles ir kelius;
• Pradėtos projektuoti seniai dėmesio laukiančios didelio eismo intensyvumo gatvės – pvz. Domantonių gatvė remonto laukia jau keliasdešimt metų, nepaisant to, kad aplink ją gyvena, ar ją naudoja savo namus pasiekti ženkli dalis pirmojo Alytaus gyventojų;
• Nuo 12 iki 10 ct. sumažinta pravažiavimo kaina socialiai pažeidžiamiesiems visuomenės grupėms garbaus amžiaus alytiškiams, negalią turintiems ir juos lydintiems asmenims – kurie per metus viešuoju transportu atlieka daugiau nei 150 tūkst. kelionių;
• Sėkmingai baigti Žaliosios gatvės ir Dailidės projektai, iki naujų metų bus atidarytas ir tiltas, nepaisant daugybės kelerius metus buvusių trikdžių ir nesklandumų.
Alytiškių savivaldybė:
• Daugiausia dėmesio skirta viešumui. Kas mėnesį pradėtos skelbti tarybos narių išmokos, kanceliarinės išlaidos, šį mėnesį pradėta skelbti ir asmeniškai deklaruojamų valandų ataskaitos;
• Pakeistas tarybos darbo reglamentas – mažinamos valdymo išlaidos, tarybos narių darbo sąnaudoms skirtos lėšos. Įvestas komitetų profiliavimas pagal klausimus, paspartintas klausimų priėmimas – pvz. galimybė balsuoti bendru sutarimu, klausimus teikti tiesiai tarybai;
• Daugiau dėmesio patariamiesiems organams – ne tik patvirtintos šeimos, neįgaliųjų, meno tarybos, bet ir aktyviai dirbama tiek su miesto architektais, tiek su bendruomenių atstovais;
• Sprendimai priimami ne tik savivaldybėje – tilto pavadinimą rinkome visi, vyksta reguliarūs susitikimai su seniūnaičiais/bendrijų pirmininkais, verslininkais, kuriuose sprendžiama, ne tik kalbama – pvz. Jotvingių gatvės projektas perdaromas atsižvelgiant į gausias gyventojų ir vietos bendruomenės pastabas;
• Dviračių takai – problemas aktualizavo patys dviratininkai. Kartu su meru apvažiuoti populiariausi takai, želdinių, genėjimo problemos jau išspręstos, kelių žymėjimo, atitvarų įrengimo – bus kitam sezonui (prie „Paramos“) arba jau išspręstos (pvz. Ligoninės g.)
• Patvirtinta nauja savivaldybės struktūra – bus kuriamas viešosios tvarkos skyrius, nebus laukiama, kol gyventojai patys pranešinės apie įsipareigojimų nevykdančius paslaugų tiekėjus, vandalizmo atvejus, ne vietoje paliktus automobilius – tai bus daroma proaktyviai;
Kas nepadaryta – iš esmės neperžiūrėtas miesto strateginis plėtros planas, kuris irgi turi būti prioritizuotas panašiai, kaip ir ši ataskaita.
Nepaisant to, kad pasitaiko viešojoje erdvėje samprotavimų apie tai, kad „niekas nevyksta“ – vyksta viskas. Kas nevyksta, tai politikų intervencija į administracijos darbą. Kas nevyksta – tai nurodinėjimas ką atleisti ir kuo pakeisti. Tas ir nevyks. O darbai, kurie po truputį sudaro prielaidas miestiečiams didžiuotis savo miestu, sudaro prielaidas kurtis darbo vietoms. Apie kitokius savivaldos darbo organizavimo principus net nekalbėsiu – diena ir naktis. Pažadu, kad tokių darbų bus ir kitais metais. Dar daugiau nei šiais. O norintiems prisidėti savo pasiūlymais ir mintimis – visada kviečiu rašyti man tiesiai, tautvydas.tamulevicius@alytus.lt.