Tarybos narys V.Vencius: 2020 metų biudžete labiausiai pasigedau lėšų melo detektoriui!

Vencius.V

 

Kiekvienos savivaldybės veiklos kraujas – lėšos, o jos kasmet paskirstomos konkrečioms sritims tarybos sprendimu. Deja, 2020 metų Alytaus miesto beveik 67,5 mln. eurų biudžeto suma, mano įsitikinimu, paskirstyta neoptimaliai. Visi puikiai žino ir pritaria, jog švietimo įstaigoms reikalingas žymiai didesnis dėmesys materialinės bazės gerinimui nei keletą pastarų dešimtmečių politikai skirdavo. Iš Alytaus miesto biudžeto skiriamos lėšos mokyklų išlaikymui yra vienos mažiausių Lietuvoje. Tai patvirtino ir garsioji FINDEP studija, ir neseniai Alytuje viešėję Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovai. Lankant švietimo įstaigas man rėžia akis dešimtmečius netvarkytos patalpos, surūdiję vamzdynai, neekonomiškos šildymo sistemos ir nebaigti renovuoti pastatai. Tarybos posėdžio metu retoriškai klausiau, ko mes dar laukiame? Kol nugyvensime taip, kad kai kurias įstaigas tikrai teks uždaryti dėl itin prastos jų būklės? Šiemet visų Alytaus švietimo įstaigų patalpų modernizavimui  skirta tik 100 tūkst. Eurų. Nors realus poreikis yra keliolika kartų didesnis.

     Dirbant valdančiosios socialdemokratų frakcijos sudėtyje, prieštarauti teikiamam biudžeto projektui ir nepalaikyti jo balsuojant buvo nelengva. Bet aš negaliu susitaikyti, jog atrasta beveik pusė milijono eurų suma sporto klubams paremti (2019 metais nesiekė ir 200 tūkst.), pusė šimto tūkstančių eurų religinėms bendruomenėms paremti, tiek pat – naujos mokyklos projektavimui, bet atsisakyta išlaikyti NVŠ (neformalaus vaikų švietimo) finansavimo, t.y. 15 eurų mokiniui, 2019 metų lygį. Posėdžio metu pacitavau iš vakaro Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos išplatintą oficialų pranešimą, kad valstybės skiriamas NVŠ finansavimas tikrai nemažės ir šiemet. Cituoju – „Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, reaguodama į viešoje erdvėje pasirodžiusią klaidinančią informaciją, kad mažinamas ar nutraukiamas neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) finansavimas, dar kartą atkreipia dėmesį, kad 2020 metais NVŠ veiklos bus ir toliau finansuojamos išlaikant 2019 m. finansavimo lygį.“Apgailestauju, kad politikai deramai neįsigilino į situaciją ir paskubėjo 20-čia procentų vienu mygtuko paspaudimu „nurėžti“ ir taip kuklų finansavimą vaikams. Galų gale šiems mokslo metams tereikėjo atrasti biudžete vos keletą tūkstančių eurų. Mūsų visų vaikams, ateities miesto vadovams ir vystytojams. Juk viešai nuolat yra  transliuojamas noras didinti gyventojų skaičių. Bet ar tam sudarome visas įmanomas sąlygas?

   Tuo pat metu net 200 000 eurų skiriama reprezentuoti savivaldybę (2019 m. buvo numatyta 130 tūkst.) – po gaisro apie Alytų žino ne tik respublikos gyventojai, bet ir mūsų kaimynai šalies šiaurėje bei pietuose. Visų pirma, reikalinga sukurti geras sąlygas gyventi ir dirbti, kurtis verslui, skatinti pozityvią emociją, o tik po to viešintis nors ir visam pasauliui kokie mes šaunūs. Neteigiu, kad nereikalingos reprezentacinės viešinimo lėšos, bet kai mokyklose ne vienerius metus trūksta logopedų, mokytojų padėjėjų arba jų atlygis minimumas – man nekyla ranka balsuoti už lėšų skyrimą kitoms, žymiai mažiau svarbioms reikmėms. Akylesni alytiškiai atkreipė dėmesį ir į atskirą biudžeto eilutę – 50 000 eurų, skirtų neva naujos mokyklos projektavimui. Švietimo tinklo pertvarka juk dar nėra patvirtinta. Mano giliu įsitikinimu reikalinga ne naują mokyklą už 5 milijonus statyti, o ryžtis dabartinę renovuoti, kaip tai sėkmingai padarė kauniečiai, įveiklinti laisvas patalpas bei nuraminti bendruomenę. Pateiksiu kitą svarų argumentą – akivaizdu, jog pastačius naują mokyklą visoms kitoms tektų dar labiau susiveržti diržus.

     Man nebuvo smagu posėdžio metu įtikinėti kai kuriuos savo kolegas, kad tikrai reikalinga kelti Alytaus kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokestį, kuomet pagal Seimo priimtą įstatymą 2020 metais numatytas tikslinis darbo užmokesčio didinimas:valstybė prisideda 7 proc., o savivaldybei tereikia 3 proc., kas sudaro apie 33 000 eurų biudžeto lėšų poreikį metams. Džiaugiuosi, jog vieno balso persvara visgi pavyko patvirtinti šį sprendimą. Apgailestauju, bet kai kurie mano frakcijos bičiuliai ir jo nepalaikė.

      Išklausius Alytaus miesto teatro vadovės ataskaitą apie įstaigos 2019 m. kūrybinę veiklą tarybos nariai uždavinėjo klausimus apie pastatytus ir parodytus spektaklius, apie apsilankiusius žiūrovus, gautas pajamas, bet kitu savo sprendimu tvirtindami šiemetinį  biudžetą „nurėžė“ net 30 tūkstančių eurų. Mano nuomone, teatro kolektyvas labai stengiasi, daug ir nuoširdžiai dirba, kuria. Ne tik alytiškiai, bet ir kitų miestų žiūrovai vertina šias jų pastangas. 2019 metais kolektyvas buvo įvertintas solidžiomis kultūros nominacijomis. Noriu priminti ir šio kolektyvo organizuotą nuostabią 2019 m. Alytaus miesto gimtadienio šventę. Ar toks požiūris į meno finansavimą motyvuoja? Tikrai ne.

  Kitas, man visiškai nesuprantamas tarybos priimtas sprendimas –įpareigojimas administraciją organizuoti posėdžių transliaciją per televiziją. Esu įsitikinęs, jog tai akivaizdus lėšų švaistymas, ypač, kai alytiškiai kokybiškas visų tarybos posėdžių transliacijas turi galimybę stebėti realiu laiku arba peržiūrėti bet kada vėliau Internete „Youtube“ platformoje. Retorinis klausimas – kokia televizija norės keisti savo „tinklelį“ ir transliuoti visai Lietuvai kelių valandų trukmės Alytaus tarybos posėdžius? Ar to apskritai reikia? O kas galėtų paneigti, jog šiuo sprendimu ruošiama dirva kokiai nors konkrečiai televizijai? Štai kodėl aš norėčiau,kad, pajuokausiu, posėdžių metu tarybos salėje būtų įjungtas melo detektorius. Kaip manote,kokiu dažnumu ijs pypsėtų apie sakomą netiesą? Beje, tokio poligrafo kaina nėra didelė lyginant su lėšomis, kurias sutaupytumėme ar nukreiptumėm ten,kur jų labiausiai reikia.

Tarybos narys Valerijus Vencius