Tarybos posėdyje prisiekė du nauji nariai, paskirti komitetų pirmininkai ir pavaduotojai, Juliui Antanui Žukui suteiktas Alytaus garbės piliečio vardas

Šiandien Alytaus miesto savivaldybės posėdžio pradžioje prisiekė du nauji savivaldybės tarybos nariai – Kęstutis Dambrauskas ir Vilmantas Bliujus. Jų priesaikas priėmė Vyriausiosios rinkimų komisijos narė Jolanta Petrušauskienė. Nauji tarybos nariai dirbs Socialdemokratų frakcijoje.

Tarybos nariai taip pat paskyrė Savivaldybės tarybos komitetų pirmininkus ir jų pavaduotojus. Aplinkos ir plėtros komiteto pirmininku paskirtas Henrikas Šivokas, pavaduotoju – Valius Misevičius. Biudžeto ir finansų komitetui vadovaus Mindaugas Šima, pavaduotojas – Rolandas Juonys. Kultūros, švietimo ir sporto komiteto pirmininke paskirta Laima Vincė Kirkliauskienė, pavaduotoja – Rimantė Adomaitienė. Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetui vadovaus Ona Balevičiūtė, pavaduotoja paskirta Adelė Dimšienė.

Savivaldybės tarybos posėdžio metu apsvarstyti 37 klausimai.

Už ilgametį atsakingą darbą, profesionalų pareigų atlikimą, įgyvendinant svarbius projektus, ir svarų indėlį, siekiant statybos sektoriaus pažangos, už nuopelnus statant Alytaus miesto gamybos ir pramonės paskirties, visuomeninės paskirties pastatus ir daugiabučius gyvenamuosius namus tarybos nariai suteikė Alytaus miesto garbės piliečio vardą Juliui Antanui Žukui. Pasiūlymą dėl minėto vardo suteikimo tarybai pateikė trys Alytuje dirbančios statybos įmonės ir Lietuvos statybininkų asociacija.

Tarybos nariai patvirtino įvairių savivaldybės įstaigų 2022 metų metinių ataskaitų rinkinius, pritarė 2022 metų savivaldybės veiklos ataskaitai, narkotikų, alkoholio ir tabako vartojimo  kontrolės komisijos 2022 metų veiklos ataskaitai, pakeitė įvairių sričių tvarkos aprašus pagal naujus įsigaliojusius teisės aktų reikalavimus, pritarė sprendimams, susijusiems su valstybės  nekilnojamojo turto perėmimu savivaldybės nuosavybėn, priėmė sprendimą savivaldybės įmonę Alytaus telekiną pertvarkyti į viešąją įstaigą bei priėmė sprendimus kitais aktualiais klausimais.

Alytaus miesto gyventojai savivaldybės tarybos posėdžius, kurie paprastai vyksta paskutinį mėnesio ketvirtadienį, gali stebėti „Youtube“ kanale.

Komunikacijos skyriaus informacija