Tikrinamos moksleivių žinios

NEC22-10Kaip skelbia NEC nuo šiandien mokyklose prasideda žinių tikrinimai. Bus tikrinama antrų, ketvirtų, šeštų ir aštuntų klasių mokinių žinios. Antrokai rodys skaitymo,rašymo ir  matematikos pasiekimus. Ketvirtokai atliks skaitymo, rašymo, matematikos ir pasaulio pažinimo užduotis. Šeštokai skaitys, rašys ir spręs matematikos užduotis. Aštuntokai turės atlikti kompiuterinius matematikos ir gamtos mokslų testus. Tokie žinių patikrinimai nereikalauja papildomo pasiruošimo, užtenka turimų žinių. Patikrinimai vykdomi tiesiog pamokų metu.

Patikrinimų tikslas – suteikti informacijos apie vaikų pasiekimus jų tėvams bei suinteresuotoms žinyboms.

„Alytaus laikas“