Tikslinama politinių partijų finansavimo tvarka

394_5cda74ac0fa38053c01d9b2ef122e316Teisingumo ministerija parengė Politinių partijų įstatymo pataisas, nustatančias aiškesnę politinių partijų finansavimo valstybės lėšomis tvarką. Tokiam siūlymui šiandien pritarė Vyriausybė.

Ši pataisa parengta atsižvelgus į praėjusiais metais paskelbtą Konstitucinio Teismo nutarimą dėl politinių partijų finansavimo tvarkos. Nors teismas pripažino, kad dabar galiojanti politinių partijų finansavimo tvarka neprieštarauja Konstitucijai, tačiau, kaip teigiama nutarime, ši tvarka  turi būti aiškiau sureguliuota ir suderinta su kitų įstatymų nuostatomis, kad būtų išvengta neaiškumo ir teisinių dviprasmybių.

Naujose Politinių partijų įstatymo pataisose patikslinta, kad valstybės biudžeto asignavimai politinių partijų veiklai finansuoti pradedami skirstyti kitą pusmetį nuo Seimo, savivaldybių tarybų, Europos Parlamento naujos kadencijos pradžios ir tęsiami tiek pusmečių, kiek trunka atitinkama kadencija.  Biudžeto lėšas partijoms finansuoti ir toliau skirstys Vyriausioji rinkimų komisija.

Politinės partijos gali gauti valstybės skiriamą finansavimą, jeigu turi ne mažiau kaip 2 tūkst. narių, yra gavusios ne mažiau kaip 2 procentus visų rinkėjų balsų paskutiniuose rinkimuose.

Politinėms partijoms finansavimas neskiriamas, jeigu politinė partija Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimu pripažinta šiurkščiai pažeidusi Politinių partijų finansavimo įstatymą arba padariusi šiurkštų politinės kampanijos finansavimo pažeidimą.

Teisingumo ministerijos informacija