Tolima ir viliojanti Kinija

lĖKTUVAS

Iš kelionės po Kiniją grįžo Alytaus miesto delegacija. Iš dalies savivaldybės lėšomis Kinijoje Ningbo mieste viešėjo meras Nerijus Cesiulis ir du tarybos nariai A.Jučas ir S Ulčickaitė. Dėl mero išvykos negali būti jokių abejonių, jis tiesiog privalo vykti ten kur yra nors mažiausia galimybė pristatyti  Alytaus  galimybes, juo labiau, kad pagrindus sudėjo buvusioji valdžia . Bet dėl dviejų tarybos narių kelionės kyla daug klausimų. Kokiu gi tikslu jie ten vyko ? Palaikyti merui kompaniją, ne daugiau. Azijos valstybėse žmonės vertinami pagal užimamas pareigas, o miesto tarybos nario pareigos Kinijoje ar kitoje Azijos valstybėje  jokio įspūdžio nedaro. Jeigu su meru būtų išvykę, kad ir abudu vicemerai – tai visos delegacijos statusas būtų ženkliai solidesnis ir aukštesnis. Azijos šalyse  pareigų subordinacijai skiriamas ypatingas dėmesys. Niekad aukštesnių pareigų azijietis oficialiame lygmenyje nesileis į rimtus pokalbius su žemesnio rango asmeniu. Taip ten elgiamasi tūkstantmečiais ir jokie nauji vėjai jų nejaudina. Atvykęs Alytaus meras susitiko su Ningbo meru, meras skaitė pranešimą, meras davė interviu, tad ką gi ten veikė du miesto tarybos nariai ? Žmogiškai suprasti galima, kada dar pasitaikys galimybė už valdiškus pinigus nukeliauti į Kiniją, bet miesto interesų prasme tai tiesiog – turistavimas. Merą N.Cesiulį irgi galima suprasti, jam labai reikalingas tarybos narių palaikymas, nes tvirto ir stabilaus palaikymo miesto taryboje  jis kaip ir neturi. Galima manyti , kad ši tarybos narių kelionė yra tiesiog atsidėkojimas už palaikymą su perspektyva į stabilų ir nuolatinį pritarimą mero veiksmams.

Mero, vicemerų, atskirais atvejais  administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojų kelionės į užsienį yra jų pareigų tiesioginis vykdymas. Nuvykę jie gali tartis, žadėti, derėtis,  kartais  net ir įsipareigoti ( kompetencijų ribose) , o ką gali užsienyje miesto labui nuveikti  tarybos nariai. Juk  jie – tik miesto tarybos nariai.  Šiemet vėl Alytaus atstovai  turės galimybę vykti ir į Japoniją. Gal tuomet delegacija bus suformuota iš tų asmenų, kurie tikrai galės atnešti naudos, o ne iš politinių turistų. Tokių kurie norės turistauti už valdiškus pinigus tikrai atsiras, bet reikėtų atsispirti tokiems norams.

„Alytaus laikas“