UAB „Alytaus butų ūkis “ 2017 metų veiklos planai

 IMG_20161221_104045-2-1024x768

2017 metais Bendrovė vykdys bendro naudojimo objektų nuolatinės techninės būklės stebėjimus, kasmetines ir periodines apžiūras, profilaktiką, atliks pastebėtų būklės defektų šalinimą, tobulins inžinerinės įrangos valdymą, imsis papildomų priemonių mažinti butų ir kitų patalpų savininkų skolas, atliks pagal sudarytą planą – grafiką elektrofizinius matavimus administruojamuose namuose.

Bendrovė intensyviai vykdys daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo darbus.

Per 2017 metus organizuos susitikimus su bendrabutinio tipo gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkais kiekviename namo aukšte, siekiant paskatinti juos vykdyti patalpų, priklausančių bendrosios dalinės nuosavybės teise (virtuvių, prausyklų, san. mazgų, koridorių) remonto darbus.

Esant 2 gyvenamuosiuose namuose sieninių plokščių atitrūkimams (plyšiams), buvo atlikta pastatų ekspertizė Bendrovės lėšomis ir bus organizuojamas remonto darbų pirkimas.

UAB „Alytaus butų ūkis“ informacija