Verslo liudijimų kainos Alytuje nekis

Verslo liudijimas (2)

 

Šiandien Alytaus miesto savivaldybės taryba pritarė pateiktoms tvirtinti 2018 metų verslo liudijimų kainoms. Jos išliks tokios pat kaip tarybos sprendimu 2016 metais sumažintos 2017 metų verslo liudijimų kainos.

Siekiant gyventojams dalinai kompensuoti padidėjusius „Sodros“ mokesčius ir skatinant skaidrią veiklą, išlieka pernai sumažintas mokestis už kir­pyk­lų, kos­me­ti­kos ka­bi­ne­tų ir sa­lo­nų, so­lia­riu­mų, kva­li­fi­ka­ci­jos to­bu­li­ni­mo ir pa­pil­do­mo mo­ky­mo veik­los bei ap­gy­ven­di­ni­mo pa­slau­gų verslo liudijimus.

Populiariausios veiklos rūšys 2017 m. išliko prekyba ne maisto produktais (kreipėsi 322 gyventojai), kir­pyk­lų, kos­me­ti­kos ka­bi­ne­tų ir sa­lo­nų, so­lia­riu­mų veikla (kreipėsi 233 gyventojai) ir statybos darbai (kreipėsi daugiau kaip 200 gyventojų).

Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja Auksė Juonienė teigė, kad yra veiklos rūšių, kurioms taikomas simbolinis 1 Eur už mėnesį mokestis – tokiu būdu skatinama oficialiai įteisinti savo veiklą. Vieną eurą per mėnesį už verslo liudijimą moka gyventojai, užsiimantys vaisių, uogų ir daržovių sulčių gamyba, laiptinių valymu bei ateinančių auklių, neįgaliųjų ir kitų asmenų priežiūros veikla, avalynės gamyba. 12 eurų per metus kainuoja verslo liudijimai gatvių valymo, sniego ir ledo šalinimo veiklai.

Kaip ir kasmet, kitais metais įsigytiems verslo liudijimams galios lengvatos. Pensinio amžiaus gyventojams, neįgaliesiems, kuriems nustatytas 30–40 ir 45–55 procentų darbingumo lygis, dirbantiesiems ir jau mokantiems pajamų mokestį, daugiavaikiams tėvams, taip pat tėvams, auginantiems neįgalius vaikus bei tėvams, vieniems auginantiems vaikus, amatininkams, turintiems tradicinio amatininko statusą, tarifas mažinamas 50 procentų. Neįgaliesiems, kuriems nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis lengvatos dydis – 70 procentų nustatytos kainos. Mokiniams, kurie mokosi mokyklose pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo programas, bus taikoma 85 procentų lengvata.
Iš viso Alytaus miesto savivaldybė per 2017 m. už verslo liudijimų išdavimą planuoja surinkti per 200 tūkstančių eurų.

Viešųjų ir užsienio ryšių skyriaus informacija