Visuomenės aplinkosauginio švietimo projekto konkursas

 

konkurs.jpg

Aplinkos ministerija kviečia iki gegužės 11 d. teikti pasiūlymus neformalaus aplinkosauginio švietimo projekto, skirto skatinti visuomenę elgtis atsakingai ir tausoti aplinką, konkursui. Projektas apima dešimt elgesio pokyčių iniciatyvų darželinukams, moksleiviams, jaunimui, šeimoms, vietos bendruomenėms ir verslui.

Laukiama įdomių, originalių ir šiuolaikiškų kūrybinių idėjų, kurios paskatintų šias visuomenės grupes aktyviai įsitraukti į įvairias aplinkosauginį sąmoningumą keliančias veiklas – dalyvauti renginiuose, edukacinėse dirbtuvėse, akcijose, žygiuose, festivaliuose, kūrybiniuose projektuose, savanoriauti. Pasiūlymus galima teikti vienai, kelioms arba visoms projekto dalims. Projektai turi būti parengti ir pateikti užtikrinant jų anonimiškumą.

Su konkurso sąlygomis galima susipažinti čia.

AM info.