Vyriausybė pritarė Vietos savivaldos įstatymo pakeitimo projektui

20210721_123520 (4).jpg

Vyriausybė pritarė Vidaus reikalų ministerijos pateiktoms Vietos savivaldos įstatymo pakeitimo projekto pataisoms, kurios aktualios laikotarpiu tarp įvyksiančių savivaldos tarybų ir merų rinkimų ir pirmųjų savivaldybių tarybų posėdžių.

2022 m. birželio 30 d. buvo priimtas Vietos savivaldos įstatymas keičia esamą vietos savivaldos modelį – mero vaidmenį ir įgaliojimus (tampa vykdomąja institucija), kuris turėtų įsigalioti 2023 m. balandžio 1 d., o būtų pradedamas taikyti nuo tada, kai naujai išrinktos savivaldybių tarybos susirenka į pirmąjį posėdį.

Problema kyla dėl laikotarpio tarp 2023 m. balandžio 1 d., kuomet naujasis Įstatymas įsigalioja ir jo taikymo pradžios – pirmųjų savivaldybių tarybų posėdžių, kuomet lieka neapibrėžta, kokios Vietos savivaldos įstatymo nuostatos turėtų būti taikomos.

Atkreiptinas dėmesys, kad ir pereinamuoju laikotarpiu, keičiantis savivaldybių tarybų nariams ir kt. subjektams, turi būti užtikrinami vietos bendruomenių interesai, viešųjų paslaugų teikimas ir vietos gyventojams svarbių sprendimų priėmimas.

Minėtu įstatymo projektu aiškiai ir nedviprasmiškai nustatoma, kad laikotarpiu nuo 2023 m. balandžio 1 d. iki savivaldybių tarybos susirinks į pirmąjį posėdį, taikomos iki Įstatymo galiojusios Vietos savivaldos įstatymo nuostatos.

Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2023 m. balandžio 1 d. iki 2023 m. naujai išrinktų savivaldybių tarybų pirmųjų posėdžių galimai atsirasianti teisinio reguliavimo spraga ir teisinis neapibrėžtumas sutrikdytų vietos savivaldos funkcionavimą, siūloma prašyti Seimo įstatymo projektą svarstyti skubos tvarka.

Siekiant tinkamai pasiruošti naujojo vietos savivaldos modelio veikimui ir teisės taikymo klausimams aptarti, Vidaus reikalų ministerija organizavo susitikimus su Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovais, Vyriausybės atstovais, Teisingumo ministerijos ir Vyriausybės kanceliarijos atstovais.

VRM informacija