XXVIII bėgimas „Gyvybės ir Mirties keliu“

sausio13-18Gilias tradicijas turinčiu bėgimu pagerbiamos Sausio 13 – os įvykių aukos.

1991-ųjų sausio 13-osios naktį žuvo ir mirę nuo sužalojimų, patirtų okupantų kariniams daliniams šturmuojant Vilniaus televizijos bokštą bei Radijo ir televizijos komiteto pastatą: Loreta Asanavičiūtė, Virginijus Druskis, Darius Gerbutavičius, Rolandas Jankauskas, Rimantas Juknevičius, Alvydas Kanapinskas, Algimantas Petras Kavoliukas, Vytautas Koncevičius, Vidas Maciulevičius, Titas Masiulis, Stasys Mačiulskas, Alvydas Matulka, Apolinaras Juozas Povilaitis, Ignas Šimulionis, Vytautas Vaitkus.

Bėgimo trasa vingiuoja Vilniaus gatvėmis nuo Antakalnio kapinių iki Televizijos bokšto. Distancija 9 kilometrų. Dalyvauja daugiau kaip 8 tūkstančiai bėgikų, vien kariškių koloną sudarė apie 4 tūkstančius , jų tarpe buvo ir keli šimtai sąjungininkų kariškių. Atskiras bėgikų grupes formavo įstaigų ir įmonių kolektyvai.   Bėgo ir pavieniai patriotiškai nusiteikę asmenys bei užsienio šalių diplomatai.

Bėgimą organizavo Lietuvos bėgikų mėgėjų asociacija kartu su Krašto apsaugos ministerija ir Lietuvos kariuomene.

„Alytaus laikas“