Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistema – sektinas pavyzdys

EBPO-1 (2)

Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras yra geras pavyzdys, kaip teisingai nukreipti investicijas į infrastruktūros plėtrą, taip mažinant į sąvartyną patenkančių ir didinant perdirbamų atliekų kiekius. Tai pastebėjo Alytuje viešėjusios Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO)  atstovės Nathalie Cliquot ir Sylvie Poret.

EBPO atstovės aplankė Alytaus regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną, apžiūrėjo čia veikiančius mechaninio rūšiavimo, biologinio apdorojimo įrenginius, kompostavimo aikštelę, domėjosi komunalinių atliekų surinkimo sistema, antrinių žaliavų perdirbimu, sąvartyno tvarkymu.

„Mūsų pagrindinis tikslas yra pamatyti, išsiaiškinti ir suprasti, kaip Lietuvos regionai tvarkosi atliekų tvarkymo srityje, kaip išnaudoja visus turimus instrumentus, kur panaudoja ES investicijas ir kokią grąžą iš to gauna. Mes matome, kad atliekų tvarkymo sektoriuje Lietuva yra šiek tiek žemiau nei kitos EBPO valstybės narės, tačiau Alytaus regione pažanga yra labai akivaizdi“, – kalbėjo N. Cliquot, pridurdama, kad tai nėra galutinis vertinimas, kuris bus pateiktas surinkus bendrą išsamią informaciją ir atlikus jos analizę.

Anot jos, EBPO veikia gerosios patirties dalinimosi principu. Ji kaupia patirtį, atlieka išsamius įvairių sričių tyrimus. Organizacija savo veikloje remiasi aukščiausių standartų taikymo principais.

EBPO atstovės domėjosi, kiek atliekų surenkama Alytaus regione, kur patenka regione surinktos mišrios komunalinės atliekos, kokia mokesčių sistema yra taikoma atliekų sektoriuje, kokie investiciniai projektai planuojami ateityje.

„Mechaniniu būdu iš bendro mišraus komunalinių atliekų srauto yra atskiriamos kelios atliekų frakcijos: biologiškai skaidžios atliekos, metalai, PVC ir PET, inertinės, degios ir kitos frakcijos“, – mechaninio rūšiavimo ypatumus pristatė Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro Biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo padalinio vadovas Andrius Jučas.

Jis pabrėžė, kad į nepavojingų atliekų sąvartyną kasmet patenka vis mažiau perdirbti netinkamų, neišrūšiuotų atliekų. Jų kiekiai ženkliai sumažėjo pradėjus veikti mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiams, kuriuose atskiriamos ir sausuoju anaerobiniu fermentavimo būdu perdirbamos biologiškai skaidžios atliekos.

A.Jučas akcentavo, kad paleidus mechaninio biologinio apdorojimo įrenginius pradėta gaminti elektros energija, kurios visiškai užtenka visiems pastatams ir įrenginiams, esantiems nepavojingų atliekų sąvartyno teritorijoje.

„Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras yra didžiausia atliekas tvarkanti įmonė Alytaus regione, įsteigta septynių šio regiono savivaldybių – Alytaus miesto ir rajono, Birštono, Druskininkų, Lazdijų, Prienų ir Varėnos rajonų, per metus čia susidaro apie 76 tūkst. tonų komunalinių atliekų“, – sakė A. Jučas.

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos, kuriai priklauso jau 34 valstybės, atstovės pastebėjo, kad Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistema per paskutiniuosius dešimt metų stipriai šoktelėjo į viršų ir yra geras pavyzdys, kaip teisinga linkme nukreipiant investicijas, atliekų tvarkymo srityje galima pasiekti puikių rezultatų.

Susipažinusios su Lietuvos atliekų sektoriaus veikla, įvertinusios šioje sistemoje veikiančių įrenginių, prisidedančių prie atliekų tvarkymo prioritetų įgyvendinimo, efektyvumą, savo sukauptus duomenis EBPO atstovės pristatys ir analizuos organizacijos komitetuose ir darbo grupėse bei pateiks Lietuvai rekomendacijas.

Aplinkosauga yra viena iš ūkio sričių, kurios detali peržiūra atliekama, vykdant  Lietuvos prijungimo  prie EBPO konvencijos veiksmų planą.

ARATC informacija

Nuotraukoje: EBPO atstovės N. Cliquot (pirma iš kairės) ir S. Poret palankiai įvertino Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos pažangą.