Apskritojo stalo diskusijoje – apie priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybę ir prieinamumą

7

Vasario 25 d. Alytaus miesto savivaldybėje apskritojo stalo diskusijos metu buvo pristatytas2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-V-621 Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo projektas. Jį įgyvendina Respublikinis priklausomybės ligų centras kartu su 15 partnerių. Viena iš partnerių – Alytaus miesto savivaldybės administracija.

Apskritojo stalo diskusijoje dalyvavo įstaigų ir organizacijų, dirbančių su priklausomais asmenimis bei jų šeimos nariais, atstovai. Diskusijos moderatorė Jolanta Griškonienė pristatė projektą bei jo veiklą. Siekiant efektyvaus veiklos organizavimo ir paslaugų prieinamumo gerinimo kiekvienas partneris įsipareigoja parengti integruotos sistemos diegimo savivaldybėje tvarkos aprašą, aiškiai nustatyti įstaigų, teikiančių priklausomybės ligų diagnostikos, gydymo ir socialinės integracijos paslaugas, tarpinstitucinio bendradarbiavimo principus. Diskusijos metu buvo aptarta priklausomybių gydymo situacija Alytaus miesto savivaldybėje, pagrindiniai sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų teikimo iššūkiai, institucijų bendradarbiavimo galimybės. Integruotos sistemos koordinatorės Rima Mockevičienė ir Dalia Kavolynienė atsakė į diskusijoje kilusius klausimus.

 

Vyr. specialistės (jaunimo reikalų koordinatorės) Dalios Kavolynienės informacija