Įsigaliojo atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo pakeitimai

 

20210413_133717.jpg

Aplinkos ministras patvirtino atnaujintą Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašą. Aprašo pakeitimais patikslinti atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo reikalavimai įvedant artimos aplinkos sąvoką, atrankos etape atsisakoma tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimo.

Nuo šiol analizuojant, ar planuojama ūkinė veikla galėtų daryti reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai ir ar dėl to jai privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą, reikės atsižvelgti ne tik į gretimuose žemės sklypuose ar teritorijose vykdomas veiklas ar kitas aplinkybes. 

Bus privaloma įsitikinti, ar dėl galimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio pobūdžio neigiamas poveikis galėtų sumuotis ir su artimoje aplinkoje jau vykdomomis ar planuojamomis ūkinėmis veiklomis ir galėtų daryti suminį neigiamą poveikį.

Naują artimos aplinkos sąvoką įteisino Poveikio aplinkai vertinimo įstatymo pakeitimai, įsigalioję nuo 2023 m. sausio 1 d.

Atnaujintame apraše atsisakyta poveikį patiriančios valstybės – tai gali būti kitos užsienio valstybės – informavimo (notifikavimo) atrankos etape, kaip praktikoje nepasiteisinusios procedūros. Tai leis atranką atlikti greičiau, jos procesas sutrumpės.

Taip pat nustatyta tvarka, kaip atsakinga už poveikio aplinkai vertinimą institucija – Aplinkos apsaugos agentūra – atrankos metu gali konsultuotis su tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimo procesą koordinuojančia Aplinkos ministerija dėl galimo neigiamo poveikio kitos užsienio valstybės aplinkai.

Dar vienas pasikeitimas – jei planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjo pateikta atrankos informacija neatitinka aplinkos ministro nustatytų reikalavimų, Aplinkos apsaugos agentūra atsisako atlikti atranką ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šios informacijos gavimo dienos apie tai raštu informuoja ją pateikusius asmenis.

Be to, atrankos išvados priėmimo terminas skaičiuojamas nebe nuo informacijos atrankai pateikimo. Pagal naują tvarką Aplinkos apsaugos agentūra atrankos išvadą priima per 10 darbo dienų po to, kai gauna poveikio aplinkai vertinimo subjektų, tai yra savivaldybės ir valstybinių institucijų, dalyvaujančių atrankos procedūrose, pasiūlymus.

Šiais aprašo pakeitimais įgyvendinamos 2022 m. lapkričio mėn. 14 d. priimto ir nauja redakcija išdėstyto Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatos.